Interesse in Quick Response Manufacturing?

Quick Response Manufacturing

Quick Response Manufacturing, vaak afgekort als QRM, is primair gericht op het verkorten van de orderdoorlooptijd. De centrale gedachte achter het concept van QRM, is ontwikkeld door Rajan Suri, professor aan de Universiteit van Wisconsin (VS). QRM is een methode om bij bedrijven gestructureerd tot verkorting van de doorlooptijd te komen.
QRM past uitstekend binnen Lean omdat in de gedachtengang van Rajan Suri veel verspillingen uit de weg worden geruimd om te kunnen komen tot een korte doorlooptijd.
Bovendien gaat in dit proces daardoor automatisch ook de kostprijs omlaag. Heel veel kosten die in een bedrijf worden gemaakt zijn gerelateerd aan de (lange) orderdoorlooptijd van het te maken product. Dit zijn bijvoorbeeld de kapitaalkosten van onderhanden werk, magazijnkosten (gereed product), communicatie met klanten (over de levertijden), overhead (vergaderingen over forecast cijfers), etc. De invloed van de orderdoorlooptijd heeft dan ook een veel grotere invloed op de kostprijs van een product, dan bedrijven denken. Bij de bedrijven waar Suri met zijn methode de doorlooptijd drastisch wist in te korten, gingen de kosten met gemiddeld 25 procent omlaag!


QRM beschrijft vier stappen waarin bedrijven tot verkorting van de doorlooptijd kunnen komen:
Stap 1: Organiseer productiecellen
De werkvloer moet niet in lijn maar in productiecellen worden verdeeld. In zo’n cel staan verschillende, liefst universele machines waarmee een compleet eindproduct kan worden gemaakt. Hierdoor krijg je een eenvoudige en duidelijke materiaalstroom. Iedere bewerking volgt direct op de andere, dus de productietijd is zo kort als mogelijk.
Stap 2: Werk met autonome, zelfstandige teams
In een productiecel krijgt één team de verantwoordelijkheid om afgeronde producten of delen van producten te maken. De mensen in het team worden trots op hun werk en zien zelf op welke wijze ze het proces zo optimaal mogelijk kunnen laten verlopen.
Stap 3: Realiseer team met multi-inzetbare medewerkers
De mensen in het team moeten via crosstraining zoveel mogelijk taken kunnen uitvoeren zodat ze elkaar waar nodig kunnen ondersteunen. Hiermee voorkom je dat orders stil komen te liggen omdat een specifieke operator even niet beschikbaar is. Resultaat: doorlooptijden blijven kort.
Stap 4: Focus op doorlooptijdverkorting
Medewerkers moeten er continu op gebrand zijn om de doorlooptijd in de productie te verkorten. De beste ideeën hiervoor zitten bij de mensen zelf. Zij komen met maatregelen om omsteltijden te verkorten, om machinestoringen te voorkomen, etc.
Een belangrijk onderdeel van QRM is de manier waarop de productie wordt georganiseerd. Voor sommige klantenordergestuurde bedrijven is de door Juri ontwikkelde alternatief voor Kanban, geheten Polca, een goede oplossing om de fabriek meer op de werkvloer aan te sturen..Hierbij worden net als bij kanban, bewerkingen aangestuurd door een systeem van kaartjes. Het traditionele Material Requirements Planning (MRP)-concept is ongeschikt om de productie aan te sturen, vindt Rajan Suri. MRP kan eventueel wel worden gebruikt voor de lange termijn-planning over de productiecellen heen.