Diensten

Interesse in onze resultaatgerichte integrale aanpak?

Onze diensten

Produlog is sinds 2002 actief als specialist in verbeterprojecten op het gebied van processen in het algemeen en (keten)logistiek en productie in het bijzonder. Wij ondersteunen bij continu verbeteren projectmatig en begeleiden ook bij het werken aan een verbetercultuur waarin via kaizen (verbeteren in kleine stapjes).

Rol bij begeleiding verbetertrajecten

Produlog ondersteunt uw organisatie in de rol van interim manager, projectleider, coach, trainer, procesbegeleider of in de rol van Lean Consultant. Dit afhankelijk van waar behoefte aan is.

Rol lean consultant

Integrale aanpak

Onze dienstverlening richt zich op het leveren van toegevoegde waarde en is altijd maatwerk, afgestemd op uw behoefte. Wij hanteren daarom een doelgerichte, integrale aanpak waarbij strategische, tactische en operationele aspecten goed worden afgestemd op elkaar en hebben aandacht is voor zowel de ‘harde’ techniek- & proceskant als de ‘zachte’ menskant.

Strategisch

De juiste dingen doen en leiding geven aan continu verbeteren :

– Leiderschap in operations / Lean Leiderschap
– Speerpunten operationele strategie (m.b.v. bijvoorbeeld een OGSM)
– Doelgericht werken (werken met KPI’s)

Tactisch

De dingen juist doen en continu verbeteren organiseren:

– Overzicht van de belangrijkste processen en bottlenecks
– Leiding geven aan (teams op) de werkvloer
– Organiseren continu verbeteren en continu leren

Operationeel

De dingen doen zoals afgesproken en continu verbeteren:

– Basis op orde hebben (o.a. 5S, Visueel Management)
– Werken volgens de Standaard Werkwijze (gebruik Eenpuntslessen en Standaard Werk Instructies)
– Continu verbeteren op de werkvloer (Kaizen)

Hieronder een voorbeeld met als een schip als metafoor

Strategisch niveau operationeel

Strategisch bepalen we de richting en de voorwaarden (o.a. welk type schip en welke vaarroutes richten we ons op).

Tactisch zorgen we er voor dat de bemanning goed is opgeleid en dat alle benodigde middelen aanwezig zijn (o.a. inrichting schip, samenstelling bemanning).

Operationeel houden we het schip zo goed mogelijk op koers, borgen we orde en netheid op het schip en dat iedereen zich aan de afgesproken richtlijnen en werkwijze houdt. Daarnaast verwachten we  men preventief onderhoud uitvoert en verbeteringen realiseert.

Optimale balans operationeel presteren en continu verbeteren

Tijdens de verbouwing is de winkel geopend

Er moet er een goede optimale balans zijn tussen operationeel presteren en continu verbeteren omdat ‘de winkel altijd open is tijdens de verbouwing’.

Daarom is onder andere commitment van het management om medewerkers vrij te plannen van operationele werkzaamheden en duidelijkheid wat er van medewerkers verwacht wordt cruciaal.

Voorbeelden ondersteunende diensten

Hieronder vindt u enkele voorbeelden hoe wij ondersteuning kunnen bieden.

Leiden en begeleiden van verbeterprojecten

Doelgericht verbeteren van processen. Bijvoorbeeld gericht op hogere leverbetrouwbaarheid, kortere doorlooptijden, minder productieverliezen, verhogen output bottleneck, verminderen misgrijpen op verbruiksartikelen, etc. Hierbij worden onder andere diverse lean tools ingezet.

Uitwerken en implementeren van operationele concepten/raamwerken

Op basis van een grondige analyse van de huidige situatie en enkele strategiesessies voor de gewenste toekomstige situatie wordt een operationeel raamwerk uitgewerkt met de volgende 5 onderdelen: a) Operationele doelen/kpi’s in lijn met bedrijfsdoelen b) Planning- & besturingsconcept c) Lay out en fysieke inrichting logistiek en productieproces d) Organisatie operationeel management e) Informatiesysteem & ICT Vervolgens wordt een implementatieplan gemaakt en uitgevoerd. Het traject wordt afgesloten met een borgingsprogramma waaronder een continu verbeterproces.

Vastleggen standaard werkwijze en implementatie continu verbeteren

Vastleggen van de standaard werkwijze in bijvoorbeeld Engage met optioneel het implementeren van e-learning voor een hoge mate van parate kennis van deze standaard werkwijze en digitale checklisten voor formele toetsing. Aansluitend worde een systeem en organisatie voor continu verbeteren opgezet ten behoeve van borging en verbetering van deze standaard werkwijze.

Opleiden in en implementeren van Lean & Agile management

Wij kunnen uw bedrijf ondersteunen in het werken volgens de Lean- en/of Agile Management methode. Dit kan integraal maar ook selectief door het inzetten van bewezen methoden als 5S, SMED, Vaardigheidsmatrixen, Takt, Two bin, Value Stream Management, Kaizen, Dagstart, Hoshin Kanri, OEE,… Dit doen we via openbare lean opleidingen (Black Belt en Green Belt), incompany trainingen (Green Belt), Praktische workshops (Yellow Belt) en coaching/begeleidingstrajecten.

Quick scans & uitgebreide doorlichting op gebied van operations

Om een goed onderbouwd beeld te krijgen van uw huidige processen en logistieke keten of voor een grondige root cause analyse van uw operationele knelpunten kunnen wij een quick scan tot een uitgebreide doorlichting/analyse uitvoeren.