Interesse in Cel productie?

Cel productie

Bij cel productie wordt de productie opgesplitst in een aantal op zichzelf staande ”lijnen”, cellen genaamd. Elke cel is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van het eindproduct en in plaats van dat elke persoon slechts één zeer specifieke taak uitvoert, zijn teamleden bekwaam in een aantal rollen, waardoor het een middel biedt voor functieroulatie.

Teamwork in een cel

Cel productie is een vorm van teamwerk en helpt de betrokkenheid van werknemers te garanderen, aangezien elke cel verantwoordelijk is voor een volledige werkeenheid, wat zorgt voor taakverrijking.

Cellen zijn doorgaans verantwoordelijk voor het organiseren van werkroosters binnen de cel, voor het opvangen van vakantie- en ziekteverzuim en voor het identificeren van wervings- en opleidingsbehoeften.

Cellen gaan met andere cellen om alsof ze klanten zijn en nemen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit in hun gebied.

Voordelen cel productie

Tot de voordelen die worden geclaimd voor de cel productie behoren:

 • De nabijheid van medewerkers in een cel verbeterd de communicatie en zorgt voor minder verwarring als gevolg van verkeerd begrepen of niet-ontvangen berichten.
 • Werknemers worden breder gekwalificeerd en multi inzetbaar en kunnen daardoor zich beter aanpassen aan de toekomstige behoeften van een bedrijf
 • Grotere motivatie van werknemers, voortvloeiend uit de verscheidenheid aan werk, teamwerk en meer verantwoordelijkheid
 • Kwaliteitsverbeteringen omdat elke cel ‘eigenaarschap’ heeft voor de kwaliteit op zijn gebied

Voorwaarden voor celproductie 

Om tot een effectieve en efficiente cel productie te komen moet een bedrijf aan de volgende zaken aandacht besteden:

 • De bedrijfscultuur moet vertrouwen en participatie aanmoedigen, anders kunnen werknemers het gevoel krijgen dat ze voortdurend worden aangezet tot steeds meer output, zonder uitstel.
 • Het bedrijf moet mogelijk investeren in nieuwe materiaalbehandelings- en bestelsystemen die geschikt zijn voor cel productie
 • Het kan zijn dat de productie van cellen een bedrijf niet in staat stelt zijn machines zo intensief te gebruiken als bij traditionele stroomproductie
  Sommige kleinschalige productielijnen leveren mogelijk niet genoeg besparingen op om de productie van schakelcellen economisch rendabel te maken
 • De toewijzing van werk aan de cellen moet efficiënt zijn, zodat ze voldoende werk hebben, maar niet zo veel dat ze het niet aankunnen
 • De werving en opleiding van personeel moeten deze productieaanpak ondersteunen