Geïnteresseerd in wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Home

Produlog ondersteunt op een zeer pragmatische wijze bedrijven bij het verbeteren van processen op het gebied van productie en logistiek. Hierbij wordt onder anderen gebruik gemaakt van methoden en technieken uit Lean Manufacturing en de Theory of Constraints. Voorbeelden zijn: 5S, Visueel Management, OEE, Value Stream Mapping, Bottleneckplanning, SPC.

Aanpak
Middels een zeer effectief gebleken combinatie van training/coaching en advies/begeleiding wordt resultaatgericht gewerkt aan het verhogen van de productiviteit, verkorten van doorlooptijden en het verhogen van de leverbetrouwbaarheid.

Wij ondersteunen het hoger management middels advies en coaching ten aanzien van beleid en aanpak. Het middenkader middels training en coaching gericht op het toepassen van verbetertechnieken in de praktijk en leidinggevende aspecten. Voor de werkvloer verzorgen wij praktische workshops en begeleiding bij het implementeren van verbeteringen zoals bijvoorbeeld 5S.

Software
Tevens maken wij gebruik van ‘slimme’ softwaretools die u veel werk uit handen nemen bij het plannen en beheersen van uw productie of die u ondersteunen bij het managen van uw bedrijf kritische kennis.

Productiviteitsverbetering Humor

Kenmerkend voor onze aanpak

Resultaatgericht

In alle verbeterprojecten formuleren wij heldere prestatie-indicatoren om resultaatgericht te werken. Wij staan voor resultaat en bij helder geformuleerde verbeterprojecten staan wij hier ook garant voor.

Kennisoverdracht

Er wordt samen met uw medewerkers gewerkt aan verbeteringen waarbij tevens kennis en ervaring worden overgedragen middels  coaching, training en/of workshops. ProduLog helpt u om uw eigen processen te verbeteren en draagt bij aan een effectiever kennis-management binnen productie en logistiek.

Pragmatisch

Wij staan met beide benen in de praktijk en steken de handen uit de  mouwen om concrete verbeteringen voor u te realiseren.

Praktijkgericht

Het lesmateriaal en de praktijkcases die bij workshops en in verbetertrajecten worden gebruikt zijn altijd toegespitst op uw branche en op uw bedrijfssituatie.

Verandermanagement

Verbeteringen zijn pas echt gerealiseerd als medewerkers de nieuwe werkwijze ook daadwerkelijk hanteren.

Borgen

Voorkom tijdelijke resultaten door voldoende aandacht te besteden aan het borgen van de gerealiseerde verbeteringen.

In onze integrale aanpak voor procesverbetering combineren wij verbeteracties die op korte termijn direct resultaat opleveren met verbetertrajecten die positieve resultaten op de lange termijn opleveren.

Aanpak procesverbetering doorProdulog

Aanpak procesverbetering Produlog
1
procesoptimalisaties gerealiseerd
1
Verschillende Branches werkzaam
1
Trainingen en workshops verzorgd
1
jaar ervaring in operations