Interesse in toepassing bewezen methoden uit Operations, Lean, Agile en Theory of Constraints

Methoden en technieken

In onze dienstverlening maken we gebruik van diverse, in de praktijk bewezen, methoden en technieken om integraal processen te verbeteren. Integraal betekent dat je sub optimalisatie voorkomt door in een verbeterproject zowel naar het proces, het plannings- & besturingsconcept, de doelen en prestatie indicatoren, de organisatie, de mensen en de  informatievoorziening inclusief de gebruikte software te kijken.

Hieronder vindt je enkele voorbeelden van methoden en technieken die wij regelmatig toepassen:

Streven naar perfectie

Aan de basis ligt vrijwel altijd de behoefte aan het verbeteren van de huidige situatie en steeds meer organisaties hanteren de visie van het streven naar perfectie. Ook dit blijven streven ondanks dat perfectie misschien nooit bereikt kan worden.

Bij continu verbeteren vindt je een uitgebreid artikel over wat er bij continu verbeteren allemaal komt kijken.

Operational Excellence, World Class Manufacturing en Industry 4.0 zijn zogenaamde containerbegrippen waarbinnen diverse methoden en technieken worden toegepast op het gebied van operations Management.

Continu verbeteren

Operational Excellence

World Class Manufacturing

Industry 4.0

Verbetermethoden

Er zijn diverse verbetermethoden die ieder met een bepaalde invalshoek  het verbeter- & verandertraject van organisaties aanpakken. Ze hebben allen continu verbeteren als gemeenschappelijke factor en de processen optimaliseren speelt bij al deze methoden een cruciale rol.

Six Sigma

Theory of Constraints

Strategische en tactische verbetertechnieken

Op strategisch niveau is de OGSM (Hoshin Kanri) een zeer praktische techniek voor het concreet maken van de (operationele) strategie. De Lean Roadmap kan ondersteunen als duidelijk stappenplan, gepriotiseerd en weggezet in de tijd. Quick Response Manufacturing (QRM) geeft houvast bij focus op doorlooptijdverkorting en Value Stream Mapping is een bewezen techniek om de waardestroom goed in kaart te brengen. In samenhang met Value Stream Analysis een krachtig analyse tool. 

Voorbeelden van enkele technieken op strategisch of tactisch niveau die wij regelmatig toepassen zijn:

Hoshin Kanri / OGSM

Lean roadmap


Value Stream Mapping

Quick Response Manufacturing

Operationele verbetertechnieken

Op operationeel niveau zijn 5S en Visueel Management (in brede zin) zeer praktische en krachtige technieken om de basis op orde te krijgen en een goed fundament te leggen onder jouw processen. SMED (Single Minute Exchange of Dies) is zeer effectief bij het verkorten van omstel- & insteltijden. Samen met Pull productie en Cel productie zorgt dit voor een betere doorstroming (flow) in jouw processen.

Voorbeelden van enkele technieken op operationeel niveau die wij regelmatig toepassen zijn:

Visueel Management

Cel productie

Pull productie