Interesse in 5S?

5S

Het 5S model is een gestructureerde aanpak om te komen tot een optimale werkplek. Bij 5S ligt het accent op het creeren van een overzichtelijke en gestructureerde werkplek. De manier waarop het werk wordt uitgevoerd, bepaalt het verschil tussen kwaliteit en non-kwaliteit. Tussen kosten maken of toegevoegde waarde produceren.
Het lassen van een staalplaat, het maken van een factuur, het boren van een gat, het monteren van een motor of het schrijven van een offerte. Dat zijn de handelingen, die in één keer goed moeten gaan en tegelijkertijd ook zo efficiënt mogelijk moeten gebeuren. Dat verhoogt de kwaliteit, de productiviteit en het verlaagt de kosten. Te lang zoeken, het niet bij de hand hebben, niet goed kunnen lezen, verkeerd intikken en kwijt zijn, moet worden voorkomen. 5S is een methode om dat te bereiken. Deze methode leidt tot:
• Kostenreductie
• Kwaliteitsverbetering
• Vergroting van de veiligheid
• Verkorting van de doorlooptijd
• Verbetering van de motivatie
• Een werkplek die gezien mag worden

5S bestaat uit vijf stappen:

  1. Sorteren/scheiden: De eerste stap is het verwijderen van alle zaken die niet gebruikt worden op de werkplek.
  2. Schikken: De tweede stap is het vinden van een optimale, bij voorkeur, vaste plaats voor alle zaken die wel nodig zijn op de werkplek.
  3. Schoonhouden: De derde stap is het organiseren van het schoon- en netjes houden van de werkplek.
  4. Standaardiseren: Om de eerste drie stappen te borgen en alle gemaakte afspraken goed vast te leggen is deze vierde stap nodig. Ook wordt in deze stap vaak een 5S-audit opgezet om te kunnen meten hoe goed men zich houdt aan de nieuwe afspraken omtrent de werkplekorganisatie.
  5. Standhouden: De laatste stap is het realiseren van routine bij en zelfdiscipline van alle betrokken medewerkers. Hier gaat het om het borgen van alles wat in de eerste vier stappen bereikt is.