Interesse in een mogelijke samenwerking?

Over Produlog

Produlog is een netwerkorganisatie gespecialiseerd in het optimaliseren van processen. De meeste opdrachtgevers zijn werkzaam in de industrie en groothandel. In grote lijnen verzorgen wij twee type ondersteuningstrajecten ten aanzien van procesverbetering:

A. Optimalisatie van een specifiek proces met ondersteuning van Produlog

Bij een actueel knelpunt bij u als opdrachtgever gaan we als Produlog heel doelgericht te werk:

  1. Afhankelijk van de beschikbare informatie voeren wij als eerste een korte quick scan of een uitgebreide doorlichting uit.
  2. Samen met betrokken leiding, staf en medewerkers werken wij dit uit tot een verbetervoorstel inclusief plan van aanpak die wordt gepresenteerd en besproken met het management en sleutelfiguren uit uw organisatie
  3. Vervolgens wordt een werkgroep samengesteld om het gekozen en geaccordeerde verbetervoorstel te implementeren en begeleiden wij het verbetertraject inclusief de borging van de oplossing. Vaak wordt gebruikt gemaakt van 8D of DMAGIC als verbetermethodiek.
  4. Afhankelijk van de situatie en wensen van u als klant wordt ook coaching en praktische workshops verzorgd voor kennisoverdracht naar uw organisatie. Dit laatste ook als onderdeel van duurzame borging.

B. Ontwerpen en implementeren productieconcept met ondersteuning van Produlog

Bij de behoefte aan het uitwerken en implementeren van een logistiek en/of productie concept wordt er door Produlog nog meer aandacht aan het voortraject en het ontwerp besteed en aan het borgingstraject. We onderscheiden de volgende stappen:

  1. Doorlichting operations management (IST /As is)
  2. Workshopcyclus ’Strategisch operations management’ (SOLL / To be)
  3. Uitwerken integraal raamwerk logistiek en/of productie
  4. Implementeren concept/raamwerk inclusief training, coaching en begeleiding van leidinggevenden, staf en werkvloer.
  5. Nazorgtraject gericht op borging en continu verbeteren van de standaard werkwijze

Ons team

Henno Staal Produlog

Henno Staal

Ik ben Henno Staal, Senior Resultant, Master Lean Black belt en eigenaar van Produlog. In de afgelopen 30 jaar heb ik meer dan 150 bedrijven geholpen bij het verbeteren van hun administratieve, logistieke en productieprocessen en honderden trainingen en praktische workshops verzorgd op het gebied van logistiek en lean management.
In de rol van trouble shooter, adviseur, coach, trainer, begeleider, projectmanager, tot aan interim operations manager heb ik diverse uitdagingen in veel verschillende branches tot een duurzaam goed einde gebracht.

Sjoerd Kleisterlee

Zeer ervaren operations manager. Sterk in mensen op de werkvloer meenemen en krijgen in continu verbeteren en optimaal beheer van processen en veilig werken.

Eric Klappers

Ervaren operations manager, Lean Black Belt met de drive is om organisaties en mensen in beweging te krijgen in het streven naar steeds weer het hoogst haalbare resultaat te realiseren in logistieke en operations proces verbetering.

Willem Nooij

Lean Blackbelt gericht op het begeleiden, coachen van medewerkers en leiding om zo resultaat te boeken in Lean en Continu Verbeteren.

Wagner Group

Wagner Group | operations management biedt supply chain management & logistics opleidingen van MBO tot Professional Master.
De opleidingportfolio bestaat onder meer uit de courses ‘Supply Chain Management’ en ‘Logistics Management’, het modulaire programma ‘European Logistician’ en de mogelijkheid van incompany opleidingen.

Masters in Lean

Masters In Lean is een bedrijfskundig verbeterbureau gespecialiseerd in het verbeteren van prestaties op de werkvloer, gedreven door data. Zij helpen organisaties ontwikkelen naar een lerende organisatie op basis van het Lean gedachtegoed.

ATIM

APICS trainingen. Specialist op het gebied van Forecasting en Demand Management.

Software partners

Software voor het vastleggen van processen en werkinstructies en faciliteren van samenwerken en verbeteren.

EZ Go is een gebruikersvriendelijk en visueel platform ter ondersteuning van de werkvloer. Onder andere digitale checklisten en audits.

Leverancier van iSEE iKNOW, een kennismanagement en leersysteem voor bedrijfspecifieke kennis.

Coimbee ondersteunt continu verbeteren vanaf het Indienen tot en met Afronden van een verbeter-idee, inclusief overzichtelijke dashboards met de status van de verbeter-ideeën. Medewerkers stimuleren elkaar onder andere via de ingebouwde Like en Commentaar functies.

Leverancier van zeer betaalbare volwaardige plannings- & schedulingssoftware dat gekoppeld kan worden aan uw ERP-systeem.

AgiliTec is een value added reseller voor softwareproducten die gericht zijn op het verhogen van de productiviteit. Onder andere My Plant Floor OEE software.

LeanForms is software waarmee je zelf digitale formulieren en checklisten kunt bouwen. Ook is het mogelijk om een workflow te creëren waarbij een formulier digitaal wordt doorgestuurd voor aanvullende data of autorisatie. Hiermee kun je bedrijfsprocessen optimaliseren en uitgebreide analyses en rapportages maken.