Interesse in Lean?

Lean

Lean is een managementfilosofie die gericht op het leveren van maximale toegevoegde waarde in de keten. Uitgangspunt is de klant (Voice of the Customer) en in de processen is met name de focus gericht op het elimineren van verspilling en het realiseren van een optimale flow.

Lean Manufacturing (Engels voor slanke productie) soms ook aangeduid met Lean Production is een managementfilosofie die gericht is op het terugdringen van verspillingen (無駄, Muda) in een productie omgeving.

Lean Manufacturing is voor een groot deel een bottom-up verbeteraanpak. Dit betekent dat in Lean Manufacturing veel gebruik gemaakt wordt van wat we daadwerkelijk tegenkomen op de werkvloer en de inbreng van de productiemedewerkers groot is.

8 vormen van verspilling

De volgende acht categorieën van verspilling worden zoveel mogelijk verwijderd uit de bedrijfsprocessen

  1. Overproductie
  2. Tussenvoorraden
  3. Fabricagefouten
  4. Fabricageverstoringen
  5. Wachttijden
  6. Transport
  7. Onnodige beweging (bijvoorbeeld zoeken naar gereedschap)
  8. Onbenutte competenties medewerkers

De bovengenoemde ‘bronnen van verspilling’ worden opgespoord via value stream mapping. Vervolgens worden die activiteiten verwijderd uit de bedrijfsprocessen. Daarbij wordt (naar keuze) gebruik gemaakt van diverse verbetertechnieken zoals: 5S, SMED, OEE, SGA, Kaizen, Visueel Management.