Interesse in SMED ?

SMED

Single Minute Exchange of Die (SMED) is een methode uit de lean manufacturing-filosofie. De SMED-methode tracht een snelle en efficiënte manier voor het omstellen van een productieproces te bekomen. Dit concept zegt dat elke omstelling minder dan tien minuten zou moeten duren.
Verder is er het geavanceerde concept One-Touch Exchange of Die (OTED), omstellingen zouden maar maximaal honderd seconden in beslag mogen nemen. De bedenker van dit concept is de Japanse industrial engineer Shigeo Shingo, één van de grote bezielers van het Toyota Production System. Een aantal omstellingen bij Toyota werd aldus in duur teruggebracht van uren naar minuten.
Er zijn binnen de SMED-methode zeven basisstappen om de omsteltijd van een systeem te reduceren:
1. Observeer de huidige methode
2. Scheiding van interne en externe (“offline”) omstelactiviteiten. Interne activiteiten zijn diegene die enkel uitgevoerd kunnen worden wanneer het systeem gestopt is. Externe activiteiten kunnen wel uitgevoerd worden terwijl nog de laatste (van de vorige serie) of reeds de eerste batch (van de volgende serie) wordt geproduceerd. Bijvoorbeeld: het halen van gereedschap vóór de machine stopt; het bouwen van viaducten naast de spoorbaan die dan in één zondagnacht worden ingeschoven; het ophangen van decors voor verschillende bedrijven in een toneeltoren waardoor de wisseltijd tussen bedrijven wordt bekort.
3. Zet (waar mogelijk) interne activiteiten om naar externe activiteiten (bijvoorbeeld het voorverwarmen van gereedschappen).
4. Stroomlijn de overblijvende interne activiteiten door ze te vereenvoudigen. Concentreer bijvoorbeeld op klemmen. Shingo merkte op dat alleen de laatste omwenteling van een bout deze vast zet, de rest zag hij als nutteloze beweging.
5. Stroomlijn de externe activiteiten.
6. Documenteer de nieuwe procedure, en beschrijf wat in de toekomst nog ondernomen moet worden.
7. Herhaal deze methode. Voor elke iteratie van het bovenstaande proces kan een 50% verbetering verwacht worden. Dus het kan verschillende iteraties vergen om onder de 10 minuten te raken.