Interesse in Pull productie?

Pull productie

Pullproductie is een logistiek productieconcept dat voor de sturing gebruikt maakt van het “pull” (trek)-sturingsprincipe. Deze vraag trekt de producten door de gehele logistieke keten. Het “pull”-systeem wordt ook wel het just in time-systeem genoemd. Immers door het “pull”-besturingsprincipe wordt “net op tijd” of “zo laat mogelijk” geleverd.
Bij een pullproductie wordt aan het eind van de logistieke keten een product verkocht. Hierdoor worden er een opdracht aan de gehele logistieke keten gegeven om een nieuw product te maken. Iedere schakel in de keten ‘trekt’ aan de toeleverende schakel als deze wat nodig heeft. Als er niets gevraagd wordt, wordt er ook niets geproduceerd.