Interesse in Visueel Management?

Visueel Management

Als mensen iets horen dan onthouden ze daarvan maar een klein gedeelte. Als de informatie gepaard gaat met geluid en beeld dan neemt het deel dat we onthouden aanzienlijk in omvang toe. In getallen; alleen horen levert een herinnering op van twintig procent, alleen zien van dertig procent, en alleen bij horen en zien samen blijft ongeveer vijftig procent van de overgedragen informatie hangen.

Zaken die bij Lean en TPM aan de orde komen zoals OEE, 5S, veiligheid, kwaliteit, planning en productiegegevens zijn allemaal zaken die helder gecommuniceerd moeten worden. Visualiseren is dus belangrijk.

Visueel Management speelt een niet te onderschatten rol in de interne communicatie van een organisatie. Bijna driekwart van fouten die op de werkplek worden gemaakt is terug te voeren op een gebrek aan communicatie. Communicatie moet in dit verband niet worden verward met informatie. Informatie is eenrichtingsverkeer. Communicatie betekent dat de deelnemende partijen actief bij het proces zijn betrokken. Informatie is wel noodzakelijk om goed te kunnen communiceren. Immers, bij communicatie moeten we ervan uitgaan dat alle deelnemers over dezelfde informatie beschikken.
Kenmerken van visuele communicatie:

  • zichtbaar zijn op afstand
  • gericht op groepen mensen niet op individuen
  • zoveel mogelijk ‘zichtbaar’ maken
  • past in de cultuur, betrokkenen snappen wat er bedoeld wordt

Voorbeelden van visueel management zijn:
• Informatieborden
• Vloermarkering
• Markering gevaar
• Prestatiemeting met grafieken, icoontjes en kleuren
• Andon
• Foto-overzicht medewerkers van de afdeling
• Symbolen en aanduidingsborden
• Rolgerelateerde kleding (bijvoorbeeld rode overall is BHV’er)