Interesse in onze resultaatgerichte integrale aanpak?

Onze diensten

Produlog is sinds 2002 actief als specialist in verbeterprojecten op het gebied van processen in het algemeen en (keten)logistiek en productie in het bijzonder. Onze dienstverlening is altijd maatwerk en afgestemd op uw behoefte.

Leiden en begeleiden van verbeterprojecten

Doelgericht verbeteren van processen. Bijvoorbeeld gericht op hogere leverbetrouwbaarheid, kortere doorlooptijden, minder productieverliezen, verhogen output bottleneck, verminderen misgrijpen op verbruiksartikelen, etc. Hierbij worden onder andere diverse lean tools ingezet.

Uitwerken en implementeren van operationele concepten/raamwerken

Op basis van een grondige analyse van de huidige situatie en enkele strategiesessies voor de gewenste toekomstige situatie wordt een operationeel raamwerk uitgewerkt met de volgende 5 onderdelen: a) Operationele doelen/kpi’s in lijn met bedrijfsdoelen b) Planning- & besturingsconcept c) Lay out en fysieke inrichting logistiek en productieproces d) Organisatie operationeel management e) Informatiesysteem & ICT Vervolgens wordt een implementatieplan gemaakt en uitgevoerd. Het traject wordt afgesloten met een borgingsprogramma waaronder een continu verbeterproces.

Vastleggen standaard werkwijze en implementatie continu verbeteren

Vastleggen van de standaard werkwijze in bijvoorbeeld Engage met optioneel het implementeren van e-learning voor een hoge mate van parate kennis van deze standaard werkwijze en digitale checklisten voor formele toetsing. Aansluitend worde een systeem en organisatie voor continu verbeteren opgezet ten behoeve van borging en verbetering van deze standaard werkwijze.

Opleiden in en implementeren van Lean & Agile management

Wij kunnen uw bedrijf ondersteunen in het werken volgens de Lean- en/of Agile Management methode. Dit kan integraal maar ook selectief door het inzetten van bewezen methoden als 5S, SMED, Vaardigheidsmatrixen, Takt, Two bin, Value Stream Management, Kaizen, Dagstart, Hoshin Kanri, OEE,… Dit doen we via openbare lean opleidingen (Black Belt en Green Belt), incompany trainingen (Green Belt), Praktische workshops (Yellow Belt) en coaching/begeleidingstrajecten.

Quick scans & uitgebreide doorlichting op gebied van operations

Om een goed onderbouwd beeld te krijgen van uw huidige processen danwel logistieke keten of voor een grondige root cause analyse van uw operationele knelpunten kunnen wij een quick scan tot een uitgebreide doorlichting/analyse uitvoeren.