Interesse in Value Stream Mapping?

Value Stream Mapping

Value Stream Mapping is een techniek die onder anderen binnen Lean wordt toegepast om de waardestroom gevisualiseerd in kaart te brengen. Deze zogenaamde Value Stream Map, vaak afgekort als VSM geeft inzicht in verspillingen en overbodige processtappen.

Hoe ziet een Value Stream Map er uit?

Een standaard VSM bestaat uit drie onderdelen:

  1. Processtappen met de materiaal- en/of informatiestromen (midden)
  2. Informatieblokken met daarin kengetallen van het proces (bijvoorbeeld de doorlooptijden) (onder)
  3. Planning- & besturingsprocessen (boven)

Voorbeeld Value Stream Map

Naast deze drie standaard onderdelen kunnen ook organisatie specifieke kenmerken worden toegevoegd. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het visueel weergeven van gebouwen waar de processen plaatsvinden of specifieke kengetallen die alleen voor bepaalde processen relevant zijn.

Dit omdat de Value Stream Map met name een communicatiemiddel is om een goed overzicht te krijgen en verbeterpunten te signaleren.

Hoe werkt het Value Stream Mapping proces?

Value Stream Mapping ProcesBij Value Stream Mapping wordt altijd eerst de huidige situatie in kaart gebracht (Current State Map).

Na het analyseren van deze Current State Map, ook wel Value Stream Analysis genoemd, stel je een VSM op van de ‘ideale’ situatie (Future State Map).

Tenslotte stelt men een plan op om de ‘huidige’ situatie om te zetten naar deze ‘ideale’ situatie. Bijvoorbeeld via continu verbeteren (Kaizen actie) of het starten van een verbeterproject.

Voordelen Value Stream Mapping

Dit mapping proces levert de volgende voordelen op:

  • Totaaloverzicht processen voor betere integrale inzichten
  • Samen een VSM maken bevorderd teamwork en multidisciplinaire inzichten
  • Betrokkenen leren kritisch kijken naar hun eigen processen (doorbreken bedrijfsblindheid)
  • Verspillingen worden zichtbaar
  • Verbeterpunten kunnen visueel gemaakt worden
  • Ondersteuning cijfermatige onderbouwing verbeterpunten

Ondersteuning bij Value Stream Mapping

Produlog ondersteunt u bij het VSM-proces. Dit in de combinatie van opleiden (later zelf kunnen doen),  begeleiden / coachten (optimaal leereffect en resultaten boeken) en leiden (optimale resultaten boeken op korte en lange termijn).

Een dergelijk traject kan met minimale ondersteuning (focus op opleiden) tot aan een resultaatgerichte verbetertrajecten die direct leiden tot kostenbesparing, hogere leverbetrouwbaarheid, kortere doorloop- & levertijden of minder faalkosten (kwaliteit).