Interesse in Value Stream Mapping?

Value Stream Mapping

Value Stream Mapping, vaak afgekort als VSM, is een techniek die binnen Lean wordt toegepast om de waardestroom gevisualiseerd in kaart te brengen. Deze waardestroom bestaat uit de processtappen, informatie- en materiaalstromen.
Het resultaat van Value Stream Mapping is een een Value Stream Map. Deze geeft inzicht in verspillingen en overbodige processtappen.
Met Value Stream Mapping wordt altijd eerst de huidige situatie in kaart gebracht (Current State Map). Na het analyseren van deze wordt een VSM geproduceerd van de ‘ideale’ situatie (Future State Map). Om de ‘huidige’ situatie om te zetten naar deze ‘ideale’ situatie wordt vaak een plan gemaakt om dit te bereiken.