Interesse in TQM?

TQM

TPM, voluit Total Quality Management is een managementbenadering die gericht is op het creëren en onderhouden van een kwaliteitsgerichte cultuur in een organisatie. TQM richt zich op het leveren van producten en diensten van consistente kwaliteit die voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de klant. Het omvat het betrekken van alle medewerkers bij het proces van kwaliteitsverbetering en het streven naar continue verbetering in alle aspecten van de organisatie. Hierbij zitten een aantal overeenkomsten met Lean,

Het belangrijkste doel van TQM is het bereiken van totale klanttevredenheid door een systematische aanpak van kwaliteitsbeheer.

Enkele belangrijke aspecten van TQM zijn:

  1. Klantgerichtheid: TQM stelt de klant centraal en heeft als doel te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de klant. Dit omvat het begrijpen van de klanten wensen en eisen, het meten van klanttevredenheid en het continu verbeteren van producten en diensten op basis van terugkoppeling van klanten. Zie ook punt 4 over Continu Verbeteren.
  2. Procesgerichtheid: TQM richt zich op het verbeteren van de processen die leiden tot de productie van producten en diensten. Dit omvat het identificeren van knelpunten, het verminderen van verspilling, het optimaliseren van processen en het implementeren van standaardisatie. Hier zitten veel overeenkomsten met Lean.
  3. Betrokkenheid van medewerkers: TQM gelooft in het belang van betrokkenheid van medewerkers bij het streven naar kwaliteitsverbetering. Medewerkers worden aangemoedigd om betrokken te zijn bij het nemen van beslissingen, het stellen van doelen, het identificeren van problemen en het aandragen van verbeteringen. Dit omvat het creëren van een cultuur van vertrouwen, open communicatie en samenwerking met de nadruk op kwaliteit. Empowerment is hier een sleutelwoord.
  4. Continue verbetering: TQM is gericht op het bereiken van continue verbetering in alle aspecten van de organisatie. Dit omvat het toepassen van methoden zoals PDCA (Plan-Do-Check-Act), Kaizen (continu verbeteren) en Six Sigma om processen te analyseren, problemen op te lossen en verbeteringen door te voeren.
  5. Kwaliteitsbeheersing: TQM legt de nadruk op het hebben van effectieve kwaliteitsbeheersystemen om consistente kwaliteit te waarborgen. Dit omvat het vaststellen van kwaliteitsnormen, het monitoren van processen, het uitvoeren van audits en het implementeren van kwaliteitscontrolemaatregelen. Dit is een duidelijk onderscheidend aspect van TQM ten opzichte van andere methodieken.
  6. Leverancierspartnerschap: Het belang van samenwerking en partnerschap met leveranciers wordt benadrukt. Dit omvat het selecteren van betrouwbare leveranciers, het aangaan van langdurige samenwerkingsverbanden en het implementeren van systemen voor kwaliteitsborging in de toeleveringsketen. Leveranciers hebben tenslotte vaak grote impact op de geleverde kwaliteit. Afwijkingen kunnen het proces verstoren maar ook in het eindproduct terecht komen wat tot afkeur en/of klachten kan leiden.

De implementatie van TQM vereist betrokkenheid van het management, toewijding van alle medewerkers en een systematische aanpak van kwaliteitsverbetering. Het kan resulteren in verbeterde productkwaliteit, hogere klanttevredenheid, verhoogde productiviteit en efficiëntie, vermindering van verspilling en lagere kosten.