Interesse in Pull productie?

Pull productie

Pullproductie wordt ook wel een Just in Time-systeem genoemd waarbij men vaak van Kanban systemen gebruikt. Immers door het “pull”-besturingsprincipe wordt “net op tijd” maar “zo laat mogelijk” geleverd.

1. Wat is Pull productie?

Het “Pull”-systeem is een logistiek productieconcept uit Lean dat voor de sturing gebruikt maakt van het “pull” (trek)-sturingsprincipe. Dit past men bijvoorbeeld toe bij een cel productie.

Bij een pullproductie wordt aan het eind van de logistieke keten een product verkocht. Hierdoor worden er een opdracht aan de gehele logistieke keten gegeven om een nieuw product te maken. Iedere schakel in de keten ‘trekt’ aan de toeleverende schakel als deze wat nodig heeft. Als er niets gevraagd wordt, wordt er ook niets geproduceerd.

De traditionele push productie werkt vaak in grotere series die ingepland worden met als gevolg dat interne voorraad en vaak ook de eindvoorraad erg hoog is.

In de pull productie wordt vaak in kleinere series gewerkt, bij voorkeur met seriegrootte 1, dus per stuk produceren (one piece flow).

Pull versus Pull productie
Pull versus Pull productie

2. Wat is Kanban?

Kanban is een kaart of bak in een pull gericht materiaal besturingssysteem. Een vrijgekomen kaart of lege bak is het signaal voor het voorafgaande proces (stroomopwaarts) om een bepaalde hoeveelheid aan te vullen.

Er zijn twee varianten:

2.1 Een kaart of een bak systeem

Dit is het meest eenvoudige, maar zeer effectieve systeem waarbij een bak met een bepaald aantal artikelen in die bak leeg raakt doordat de deze artikelen bijvoorbeeld gebruikt worden in de montage.

Zodra de bak leeg is gaat de bak naar de toeleverende afdeling/werkplek en op de bak kan deze afdeling werkplek aflezen welke artikelen in welke hoeveelheid gemaakt moeten worden om deze bak weer te vullen. Als deze gevuld is wordt de bak weer naar de interne klant gebracht en kunnen zij de artikelen gebruiken voor de montage.

2.2 Twee kaarten systeem

Bij een twee kaarten systeem werkt men met een Productiekaart en een Transportkaart ook wel Productiekanban en Transportkanban genoemd.

Zodra er in het voorbeeld hieronder een bak leeg is bij bijvoorbeeld de Spuiterij werkt het 2 kaarten-systeem als volgt:

Kanban systeem
Kanban – Twee kaarten systeem: Productiekanban en Transportkanban
  1. De Transportkaart die nog op de lege bak zit wordt er van af gehaald. De lege bak wordt aan de kant gelegd voor logistiek.
  2. Met deze Transportkaart gaat men nu naar de afdeling Montage om een een volle bak te gaan halen.
  3. Bij Montage wordt de Productiekaart die op de volle bak zit er af gehaald en op het planbord gehangen (Te monteren) en de Transportkaart wordt op de volle bak aangebracht.
  4. De volle bak met de Transportkaart wordt naar de Spuiterij gebracht.]
  5. De medewerkers van Montage halen als ze aan nieuw werk willen beginnen de Productiekaart van het bord en beginnen met de productie van artikel in bepaalde hoeveelheid vermeld op de Productiekaart.