Interesse in Operational Excellence?

Operational Excellence

Operational Excellence is in klassieke zin een van de drie strategieën uit het model van Tracey en Wiersema, te weten 1. Operational Excellence, 2. Customer Intimacy en 3. Product Leadership. Uitgangspunt van dit model is dat je als organisatie een keuze moet maken tussen een van deze drie en daar volledig de focus op moet leggen. Operational Excellence is daarbij de strategie om zo goedkoop mogelijk je product of dienst aan je klanten te leveren. Alles is dus gericht op het verminderen van verspilling, kosten verlaging en productiviteit (bijv OEE) te verhogen.

Operational Excellence als containerbegrip

Operational Excellence is net als World Class Manufacturing, echter een containerbegrip geworden. Operational excellence, vaak afgekort als OE, betekent dat we steeds door de ogen van de klant moeten kijken naar onze prestaties en bij alle vraagstukken de relatie moeten leggen naar de toegevoegde waarde (Added Value). Het gaat dus om zo goed mogelijk en niet alleen een focus op zo goedkoop mogelijk produceren.

Operational Excellence van de supply chain

Operational Excellence gaat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld World Class Manufacturing, over de hele waardeketen (supply chain). Om lokale suboptimalisatie te voorkomen is een integrale keten- en netwerk benadering essentieel. Er wordt gekeken naar de gehele supply chain en niet alleen naar de eigen fabriek.

Het totale productieconcept inclusief de supply chain waar het onderdeel van uitmaakt moet optimaal zijn ingericht en afgestemd!

De lat ligt bij OE hoog. Net als bij World Class Manufacturing is het streven om tot de beste van de wereld te behoren. Hierbij zie je naast het realiseren van zo efficiënt mogelijke processen (kosten) dat vaak ook de customer service op een zeer hoog niveau ligt (kwaliteit, levertijd, leverbetrouwbaarheid).

OE toepassen

Om het niveau van excellence te bereiken zal een organisatie een lange termijn strategie moeten hanteren waarin consequent wordt toegewerkt naar dit hoge niveau. Dit betekent bedrijfsbreed commitment aan deze visie, optimale informatievoorziening en integratie van informatie- en fysieke systemen (zie ook Industry 4.0). In het plaatje hieronder zie je verschillende aspecten die in de loop der jaren tot op een zeer hoog niveau moeten worden ingevuld.

Operational Excellence - Aspecten

 

Productie concept Operational Excellence

De zwakste schakel is bepalend voor de effectiviteit en efficiency van de gehele keten.