Interesse in Lean Roadmap?

Lean Roadmap

Een Lean Roadmap is een visueel stappenplan voor Lean waarin beschreven staat hoe de organisatie Lean gaat invoeren. Hierbij wordt tevens aangegeven welke technieken uit Lean hierbij worden ingezet.Lean Roadmap - Horizontaal

Een Lean Roadmap kan bestaan uit de verschillende fases. Een alternatief is om het overzicht per afdeling te beschrijven. Hierbij krijgt men een overzicht in welke volgorde en en welke mate Lean-technieken worden toegepast.Lean Roadmap - Stappen per fase

Degelijke overzichten kan ook uit verschillende aggregatie niveaus worden opgebouwd.

Een mooi, kleurrijk visueel overzicht kan gebruikt worden voor interne communicatie op intranet, informatieborden of narrow casting.

Ieder blok kan worden ‘opengeklapt’ om informatie te verstrekken over de aanpak van dit blok. Bijvoorbeeld hoe 5S zal worden geïmplementeerd.

  1. Uitwerken visie en beschikbare middelen door MT
  2. Voorbereiding 5S pilot
  3. 5S instructiesessies leidinggevenden (Green Belt niveau)
  4. Workshop 5S voor medewerkers pilotafdeling (Yellow Belt versie)
  5. Pilot uitvoeren op afdeling X parallel aan de workshop
  6. Communicatie vorderingen en resultaten pilot 5S
  7. Presentatie rondes in werkoverleggen en bezoek afdeling X
  8. Uitrol over de andere afdelingen.
  9. Opzetten 5S audit systematiek