Interesse in toepassing bewezen methoden uit Operations, Lean, Agile en Theory of Constraints

Methoden en technieken

In onze dienstverlening maken we gebruik van diverse, in de praktijk bewezen, methoden en technieken gebruik. Belangrijk is om deze methode wel goed in te passen in de processen, integraal denken dus.
Voorbeelden van enkele methoden die wij regelmatig toepassen zijn:

Strategisch en tactisch

Hoshin Kanri / OGSM

Value Stream Mapping

Lean roadmap


Quick Response Manufacturing

Operationeel

Theory of constraints

Visueel Management

Pull productie