Interesse in Industry 4.0?

Industry 4.0

Industry 4.0, ook bekend als de vierde industriële revolutie, verwijst naar de integratie van geavanceerde ICT, elektronische en mechanische technologieën in industriële processen om tegelijkertijd de efficiëntie, productiviteit en flexibiliteit te vergroten. Hier wordt ook vaak de term Smart Factory voor gebruikt. Industry 4.0 is logischerwijs met name van toepassing op de maakbedrijven.
Het omvat voornamelijk het gebruik van digitale technologieën, zoals het Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Big data-analyse, cloud computing en robotica om een slimme, geautomatiseerde en verbonden industrie te creëren.

Het belang van Industry 4.0 ligt voornamelijk op het concurrerend blijven, vaak op wereldniveau. Dit in de situatie waarbij er continu druk op kosten liggen en korte levertijden. Daarbij komt dat er steeds minder personeel met de juiste competenties beschikbaar is en beschikbaarheid van grondstoffen steeds uitdagender wordt.

Industry 4.0

Enkele belangrijke kenmerken van Industry 4.0 zijn:

Internet of Things (IoT)

Dit omvat het gebruik van sensoren en slimme apparaten om machines, apparatuur en producten met elkaar te verbinden en gegevens te verzamelen. Hierdoor ontstaat een netwerk van informatie en communicatie, waardoor realtime monitoring, analyse en optimalisatie van industriële processen mogelijk worden.

Artificial Intelligence (AI)

AI wordt gebruikt om complexe taken uit te voeren en beslissingen te nemen op basis van gegevens en algoritmes. Het kan worden toegepast in industriële robots, machines en systemen om autonoom en intelligent gedrag mogelijk te maken.

In 2024 heeft Mc Kinsey een interessant onderzoek met case studies gepubliceerd over de toepassing van AI bij productiebedrijven die hierin voorop lopen : Hoe vooroplopende productiebedrijven de volledige waarde van AI benutten

Big Data-analyse

Door de enorme hoeveelheid gegevens die worden gegenereerd door diverse bronnen binnen Industry 4.0, is het mogelijk om met behulp van geavanceerde analysemethoden zoals bijvoorbeeld process mining waardevolle inzichten en patronen te identificeren. Dit stelt bedrijven in staat om betere beslissingen te nemen, de efficiëntie te verbeteren en de kwaliteit te verhogen.

Cyberfysieke systemen

Dit zijn systemen waarin fysieke en digitale componenten samenwerken en op elkaar reageren via netwerken. Bijvoorbeeld machines die draadloos met elkaar communiceren en gegevens delen om elkaar aan te sturen en processen te optimaliseren.

Robotica

Industriële robots worden steeds geavanceerder en worden gebruikt voor het automatiseren van repetitieve, fysiek veeleisende en precisietaken. Ze kunnen samenwerken met menselijke operators, waardoor flexibele productiemethoden mogelijk worden.

Predictive Maintenance

Predictive Maintenance (Voorspellend onderhoud) maakt gebruik van data-analyse om operationele afwijkingen en potentiële apparatuurdefecten te identificeren door continue monitoring. Hierdoor zijn tijdige reparaties mogelijk zijn voordat er storingen optreden. Het heeft tot doel de onderhoudsfrequentie te minimaliseren en ongeplande uitval en onnodige preventieve onderhoudskosten te voorkomen.

Op deze manier zorgt Industry 4.0 voor een digitale transformatie. Het stelt fabrikanten in staat om “slimme fabrieken” te creëren die flexibel, klantspecifiek en efficiënt, kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en leverbetrouwbaar zijn.