Opleiding & training

Kwaliteit, arbo & milieu


Cursus: Basiskennnis Kwaliteit, Arbo, Milieu en Veiligheid

Cursus gericht op verkrijgen van basiskennis op het gebied van kwaliteitszorg, milieu, arbo en veiligheid in een productie- en magazijnomgeving.

Doelgroep: Leidinggevenden en meewerkende voorlieden in productie & logistiek.

Lees verder »Belang kennis KAM voor leiding in productie en logistiek!

Kwaliteit, arbo, veiligheid en milieu zijn zaken waaraan steeds hogere eisen worden gesteld.

 

Wettelijke richtlijnen worden aangescherpt en steeds meer bedrijven zetten bijvoorbeeld veiligheid hoog op de agenda.

 

Dit betekent dat leidinggevenden in productie en logistiek ook steeds meer kennis moeten hebben van KAM-zaken en veiligheid.


Telefoon:  0570 - 60 58 90
E-mail: info@produlog.nl
Sitemap