Een hoge productiviteit wordt gerealiseerd door het maximale uit mens en machine te halen zonder roofbouw te plegen en door alle processen goed op elkaar af te stemmen. 

Een basis voor een hoge productiviteit wordt al gelegd met 5S als stevig fundament onder Lean Manufacturing.

Kenmerkend van onze aanpak is het meetbaar en zichtbaar maken van verliezen die een hoge productiviteit in de weg staan. Voor het meten van de productiviteit geven wij de voorkeur aan OEE-methodiek (Overall Equipment Effectiviness). Voor het zichtbaar maken van verliezen, maken wij gebruik van technieken uit ‘visueel management’ en uit onze praktijkervaring. Naast het presenteren van prestatie-indicatoren is ook het zichtbaar maken van verspilling en verliezen op de werkvloer een erg belangrijk onderdeel van visueel management. 
Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan degenen die de meeste invloed hebben op de productiviteit, namelijk uw medewerkers. Vaak wordt bij het verbeteren van de efficiency  en het verhogen van de output in de productie het accent gelegd op de techniek terwijl via ‘de factor mens’ ook zeer goede resultaten kunnen worden geboekt.Verhoog uw productiviteit door:

Aanpak

 

Lean Roadmap

 

 

Meten

 

Value Stream Mapping

 

OEE

 

Arbeidsproductiviteit

 

 

Verhogen

 

5S methode

 

Lean Manufacturing

 


Telefoon:  0570 - 60 58 90
E-mail: info@produlog.nl
Sitemap