Productiviteit verhogen met lean

Verbeteren met lean manufacturing


Lean Manufacturing

 

Implementatie Lean Manufacturing

Om Lean Manufacturing optimaal te implementeren moeten globaal gesteld, de volgende vijf stappen worden genomen:

 1. Randvoorwaarden invullen

De randvoorwaarden hebben te maken met:
- commitment van directie en hoger management
- verbetercultuur
- heldere doelstellingen en prestatie-indicatoren

De verbetercultuur en heldere doelstellingen hoeven niet voor 100% te worden ingevuld voordat men kan starten met een Lean traject.

2. Vaststellen logistiek- & productieconcept (top down)

Op keten- tot bedrijfsniveau wordt bekeken hoe het optimale logistiek-, & productieconcept er uitziet. Onderwerpen zijn doelen/prestatie-indicatoren, voorraadpunten, productontwerp, inrichting productie, productietechnologie, besturingsconcept, ERP en personeel & organisatie.

Bij het vaststellen van het ruwe logistiek- & productieconcept vindt afstemming plaats met marketing & sales en met controlling & finance. Produlog kan u ondersteunen bij het uitwerken van het concept tot een stevig raamwerk waarbinnen operations management kan worden ingevuld.

 

 3. Optimale waardestroom bepalen (bottom up en top down)

De optimale waarde stroom kan bepaald worden met Value Stream Mapping. Vanzelfsprekend zijn in de gewenste waardestroom de verliezen geminimalieerd.


4. Verbeteren en leren (bottom up)

In het verbetertraject wordt naast het projectmatig verbeteren (omsteltijden, reductie productieverliezen) tevens aandacht besteed aan het continu verbeteren vanaf de werkvloer (kaizen). Hiertoe wordt ondersteuning geboden bij onder andere het verhogen van de effectiviteit van het reguliere werkoverleg en het coachen van de direct leidinggevenden.

Bij het projectmatig verbeteren is ook veel aandacht voor kennisoverdracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van praktische workshops waarin uw eigen bedrijf centraal staat. De belangrijkste workshops zijn:

- Lean Manufacturing (HBO/MBO niveau)
- 5S 
- Lean Manufacturing op de werkvloer (LBO niveau)
- SMED
- Maatwerk eigen bedrijf

Bij het projectmatig verbeteren gaat het om de substantiële financiële besparingen.


5. Standaardiseren van taken en het borgen van veranderingen

Aansluitend op de verbetertrajecten wordt een borgingsplan opgesteld en vervolgens uitgevoerd. Hoofdoel is om te komen tot routine en standaardisatie waardoor de verbeteringen beter geborgd zijn.

Na een uitgebreide intake zal voor uw situatie een implementatieplan worden opgesteld met daarin een helder kosten en baten overzicht.


Print deze pagina
Terug


Tip

Lean technieken leveren u een uitstekend handvat om uw productiviteit te verhogen.

 

Quote workshop

5S op de werkvloer

Henno Staal van Produlog heeft kennis van lean en 5S, weet de puntjes op de i te zetten en de mensen te motiveren.

 

Henk Bouwmeester

 Coördinator Logistiek

 Hollander Techniek

 

  

Quote workshop

5S staf & leiding

Een duidelijke en verhelderende workshop 5S, ruime aandacht voor de theorie maar bij alles ook handvatten gevend voor de weerbarstigheid van de praktijk.

 

 Rutger Popkema

 Bedrijfsleider De Jager RVS

 

 


Telefoon:  0570 - 60 58 90
E-mail: info@produlog.nl
Sitemap