Productiviteit verhogen

Onderzoek en meten


Arbeidsproductiviteit

Belang arbeidsproductiviteit

Arbeidsproductiviteit is in onze westerse wereld een belangrijk aspect geworden om concurrerend te blijven met stijgende lonen en een hoog welvaartsniveau.

Op slimme wijze moeten we kijken hoe we zo productief mogelijk kunnen zijn. Dit kan door het gebruik van innovatieve hulpmiddelen, mechanisering, automatisering, slim organiseren, verspilling reduceren, enz.

Eigenlijk is dit in te delen in vier categorieën:

1. Bedrijfsconcepten - activiteiten bundelen, synergie, ketenlogistiek, ...
2. Personele inzet - werkplezier, e-learning, gezondheid, arbo, ...
3. Organisatie - lean, 5S, planning, ...
4. Technologie - robot, computer, ICT, ... 

Er zijn verschillende manieren om de arbeidsproductiviteit te meten, zoals:
- toegevoegde waarde per medewerker
- omzet per medewerker
- aantal per medewerker
- uren
- declarabele uren / totaal gewerkte uren
- aantal / loonkosten
- ..........................

In navolging van de succesvolle introductie van het begrip OEE in het kader van machineproductiviteit heeft Produlog een maatstaf ontwikkeld met dezelfde gedachtengoed namelijk de OWE.

OWE staat voor Overall Worker Effectiviness. 

In deze berekening van de arbeidsproductiviteit wordt zowel rekening gehouden met beschikbaarheid van arbeidsuren, de normsnelheid waarmee gewerkt wordt (best practice) en de kwaliteit. 

Omdat iedere organisatie uniek is dient deze indicator altijd op maat worden gemaakt. Stappen hierin zijn:

1. Definitie relevante aspecten arbeidsproductiviteit

2. Meetbaar maken arbeidsproductiviteit

3. Meetplan opstellen

4. Meten

5. Analyseren en verbeteren


 


Print deze pagina
Terug


Tip

De OEE is een krachtig instrument om als kapstok te hanteren bij het realiseren van productiviteitsverbetering.


Telefoon:  0570 - 60 58 90
E-mail: info@produlog.nl
Sitemap