Productiviteit verhogen

Onderzoek en meten met Value Stream Mapping


Value Stream Mapping

Value Stream Mapping

Binnen de ‘value stream’ vallen alle activiteiten die binnen een organisatie worden uitgevoerd. Dit zijn zowel waardetoevoegende, als ook niet-waardetoevoegende activiteiten. Value Stream Mapping is een methode om de niet-waardetoegevende activiteiten te elimineren. Op deze wijze worden verspillingen voorkomen en heeft u meer inzicht in de informatie- en goederenstroom binnen uw organisatie. Produlog kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een value stream mapping traject.


Bij Value Stream Mapping worden acht stappen doorlopen, namelijk:

1. Quick scan en vastellen betrokkenen bij Value Stream Mapping
Na een rondleiding door de organisatie vindt er een uitgebreid intakegesprek plaats met het management. Besproken worden de doelstellingen en welke medewerkers erbij worden betrokken. Tevens wordt een quick scan uitgevoerd door Produlog om een onafhankelijk beeld te vormen van de situatie.

2. Workshop ´Pre-mapping´
In deze workshop wordt het begrip Value Stream en de wijze waarop je een Value Stream Map maakt, uitgelegd. Ook wordt uitgelegd welke stappen we doorlopen bij het opstellen van een  Value Stream Map en welke vooronderzoek plaats moet vinden. De workshop wordt afgesloten met het in kaart brengen van de processen op hoofdlijnen.

3. Vooronderzoek
In het vooronderzoek worden relevante feiten en cijfers verzameld die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van een of meerdere Value Stream Map(s).

4. Workshop ´Value Streams´
In deze workshop worden de verschillende waardestromen op hoofdlijnen in kaart gebracht en wordt een keuze gemaakt welke waardestromen verder worden uitgewerkt. Tevens wordt bekeken welke detailinformatie nog nodig is om te verzamelen. Indien er maar enkele waardestromen zijn kan deze workshop eventueel worden gecombineerd met de workshop Value Stream Mapping.

5. Voorbereiding detailmapping
De gekozen waardestromen worden door werkgroepen verder uitgewerkt en voorzien van feiten & cijfers.

6. Workshop ´Value Stream Mapping´
In deze workshop worden de verschillende waardestromen besproken en wordt de huidige 
situatie vastgesteld en gebrainstormd over mogelijke verbeteringen (toekomstige situatie).

7. Uitwerken verbeterpunten
Na afloop van de workshop wordt het geconstateerde ‘laag hangende fruit’ door de aangewezen medewerker(s) ‘geplukt’ en worden verbeterpunten verder uitgewerkt en gekwantificeerd door de werkgroepen.

8. Workshop ‘Future state map’
In deze workshop wordt samen met het management besproken op welke wijze de waardestromen beter kunnen stromen en er minder verspilling plaatsvindt. Deze workshop wordt afgerond met een concreet stappenplan.

Wilt u ondersteuning bij het opstellen van een Value Stream Map, wij komen graag vrijblijvend een mondelinge toelichting geven op onze aanpak.

 Bel 0570-605890 voor een afspraak.

 


Print deze pagina
Terug


Tip

De OEE is een krachtig instrument om als kapstok te hanteren bij het realiseren van productiviteitsverbetering.


Telefoon:  0570 - 60 58 90
E-mail: info@produlog.nl
Sitemap