Productiviteit verhogen

Onderzoek en meten


Doorlichting productie en logistiek

Tegen een scherpe prijs krijgt u van ons binnen één week een beknopte  managementrapportage met daarin een cijfermatig onderbouwd overzicht van de knelpunten en verbetermogelijkheden binnen uw productie en/of logistiek. Als onafhankelijke partij met ruime ervaring bieden wij u tevens een plan van aanpak voorzien van een helder kosten / baten overzicht.

Lees verder »


Value Stream Mapping

Value Stream Mapping is een techniek uit Lean waarbij de waardestroom in kaart brengt. Op deze wijze worden verschillend vormen van verspilling zichtbaar en wordt vanuit het oogpunt van de klant naar uw organisatie gekeken.

Lees verder »


OEE meting

OEE staat voor ‘Overall Equipment Effectiveness’ en geeft een indicatie van de mate waarin uw productiemiddelen productief zijn. Ideale productiemiddelen draaien altijd op maximale snelheid zonder kwaliteitsproblemen. Wij ondersteunen u bij het opzetten van een praktisch werkbaar OEE-meet- en analysesystematiek. Tevens bestaat de mogelijkheid om hiervoor tijdelijk of permanent OEE-software in te zetten. Klik hier voor meer informatie over OEE-software.

Lees verder »


Brown Paper analyse - productiviteit

Een brown paper analyse is een techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van de verbetersuggesties van de werkvloer. Een zeer effectieve combinatie van verbeter- en verandermanagement.

Lees verder »


Productiviteitsscan

Deze quick scan is toegespitst op een snelle analyse van de mogelijkheden om uw productiviteit te verhogen.

Lees verder »


Arbeidsproductiviteit

In veel branches speelt de factor arbeidsproductiviteit een cruciale rol in het overleven van de concurrentiestrijd. ProduLog kwantificeert voor u de arbeidsproductiviteit en geeft concrete aanbevelingen over hoe deze productiviteit verder te verhogen.

Lees verder »Tip

De OEE is een krachtig instrument om als kapstok te hanteren bij het realiseren van productiviteitsverbetering.


Telefoon:  0570 - 60 58 90
E-mail: info@produlog.nl
Sitemap