Flexibiliteit & doorlooptijd

Onderzoek en meten


Doorlichting productie en logistiek

Een uitstekend startpunt voor een verbeterprogramma is een helder overzicht van de huidige stand van zaken. Bij de doorlichting van uw productie en logistiek houden wij terdege rekening met de verwachte ontwikkelingen in de toekomst.

Een doorlichting kan om verschillende redenen worden uitgevoerd zoals:
- slechte bedrijfsresultaten vragen om aktie
- om het financiële potentieel bij een bedrijf dat ter overname wordt aangeboden
- een reeële verwachting van een over te nemen of overgenomen bedrijf
- een bewust gekozen evaluatiemoment
- een goede basis voor een strategisch plan
- een specifiek onderdeel van het bedrijfsproces tegen het licht te houden

In de aanpak van de doorlichting wordt een combinatie toegepast van:

 • Interview directie
 • Cijfermatige analyse met behulp van kengetallen
 • Observatie en gesprekken op de werkvloer
 • Interviews met sleutelfunctionarissen

Door een goede voorbereiding van één of meerdere ervaren resultants en een goede spreiding, is de belasting van uw medewerkers minimaal. Een deel van de noodzakelijke data zal door uw bedrijf worden aangeleverd. Bij de intake wordt besproken op welke wijze dit cijfermateriaal het meest efficient kan worden verzameld.

De doorlichting kent in de meeste gevallen een doorlooptijd van maximaal twee tot drie weken. De exacte aanpak zal in de intake worden vastgelegd. Een belangrijk aspect is in ieder geval een goede interne communicatie binnen uw organisatie.

De inhoud van de doorlichting hangt vanzelfsprekend af van de vastgestelde doel en scope af. In grote lijnen worden de volgende aspecten van een productieconcept doorgelicht:

1. Doel en markteisen analyse

 • Ondernemingsdoelen en strategie
 • Relevante product/marktcombinaties
 • Verkoopbeleid & toekomstverwachting
 • Markteisen en wensen


2. Analyse fysieke inrichting operations

 • Primaire proces van klant tot leverancier
 • Lay-out en inrichting
 • Techniek (betrouwbaarheid, capaciteit en flexibiliteit)
 • Organisatie en structuur

3. Plannings- en besturingsanalyse

 • Planningsstructuur (middellange en lange termijn)
 • Productiebesturing
 • Logistieke automatisering (o.a. ERP, Scheduling, WMS, enz.)
 • Interne afstemming

4. Operationele ICT en informatiescan

 • Inzet ERP
 • Communicatie in de logistieke keten

5. Organisatie scan

 • Organisatiestructuur
 • Overlegstructuur
 • Work Force (betrouwbaarheid, capaciteit en flexibiliteit (productie)medewerkers)


Resultaat

Een beknopte schriftelijke managementrapportage met daarin een, zoveel mogelijk cijfermatig onderbouwde, opsomming van de knelpunten en verbetermogelijkheden. Eventuele onderliggende stukken worden in een bijlage bijgevoegd.

Een presentatie aan het management van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.

 Als onafhankelijke partij met ruime ervaring bieden wij u tevens een plan van aanpak voorzien van een helder kosten / baten overzicht .

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om u een voorstel op maat te maken te aanzien van de doorlichting van productie en/of logistiek. Bel ons op 0570-605890 of vul het contactformulier in.


Print deze pagina
Terug


Aanbod

Tegen een zeer scherp tarief ontvangt u een overzicht van uw verbeterpotentieel.

U krijgt een duidelijk overzicht van opbrengsten, kosten en terugverdientijd.

Bel ons op: 
0570-605890


Telefoon:  0570 - 60 58 90
E-mail: info@produlog.nl
Sitemap