Leverbetrouwbaarheid

Verbeteren


Verbeteren logistiek concept

Wij helpen u bij het optimaal inrichten van uw logistiek concept. Belangrijke pijlers zijn:

1. Logistieke doelen
2. Besturingsconcept
3. Fysieke inrichting van productie en/of magazijnen
4. Logistieke organisatie
5. Inrichting informatievoorziening (o.a. ERP)

Om de interne en externe logistieke doelstellingen ook daadwerkelijk te realiseren moeten vier aandachtsgebieden optimaal worden ui :

1. Fysieke inrichting

Het betreft hier de beantwoording van de vragen over de inrichting van de onderneming. Hoe verlopen de goederenstromen, welke activiteiten moeten worden uitgevoerd, waar en in welke volgorde moeten de activiteiten worden uitgevoerd,  hoe moeten goederen worden verplaatst, e.d. zullen eerst beantwoord moeten worden om een goede lay-out te kunnen maken en bewerkingsplaatsen in te kunnen richten.

2. Besturing

Over de wijze waarop de primaire processen worden aangestuurd en bewaakt moet goed worden nagedacht. Hoe worden de processen gepland, welke signalen zetten de goederenstroom in beweging, hoe worden verschillende activiteiten op elkaar afgestemd, zijn enkele vragen die beantwoordt moeten worden.

3. Informatievoorziening

Een logistieke beheersing is niet mogelijk zonder een doelmatig informatiesysteem. Vragen die hierbij centraal staan zijn o.a. : welke informatie is nodig, welke kwaliteit moet dat hebben, wanneer is die informatie nodig, wie moet over die informatie beschikken en wanneer?

4. Personele organisatie

De coördinatie tussen de verschillende bedrijfsfuncties is van wezenlijk belang om een ‘vloeiende’ goederenstroom te krijgen, dit is sterk afhankelijk van de beschikbare en competente menscapaciteit.

Er is sprake van een logistiek concept als er op samenhangende wijze beslissingen worden genomen over de genoemde aandachtsgebieden. De logistieke prestatie-indicatoren vormt de afronding van het concept. Deze vormen de graadmeter voor de kwaliteit van de geleverde prestaties.

Produlog kan u ondersteunen bij het vaststellen van het optimale logistieke concept en bij de implementatie ervan. Belt u met 0570 - 605890 voor een afspraak met een van onze specialisten.

 

 


Print deze pagina
Terug


Aanbod

Klikhier om een gratis mini scan ten aanzien van uw leverbetrouwbaarheid aan te vragen.


Telefoon:  0570 - 60 58 90
E-mail: info@produlog.nl
Sitemap