Leverbetrouwbaarheid

Verbeteren


Verbeteren logistiek concept

Om een hoge mate van leverbetrouwbaarheid te bereiken dienen alle elementen uit uw logistieke concept optimaal op elkaar te zijn afgestemd.

Lees verder »


Optimaliseren productiebesturingsconcept

Optimale afstemming van klanteneisen en wensen op uw besturingsconcept.

Lees verder »


Bottleneck optimalisatie

In combinatie met de workshop 'Bottleneckmanagement' wordt in een kort tijdsbestek uw bottleneck in de productie geoptimaliseerd.

Lees verder »


Orderdoorlooptijdverkorting

Naar aanleiding van een doorlooptijdsscan wordt een strak gehanteerd actieplan uitgevoerd waarin de verschillende onderdelen van de doorlooptijd worden gereduceerd.

Lees verder »


Implementatie flow productie

Flowproductie is ook zeer geschikt voor zowel klantordergestuurde als voorraadgestuurde bedrijven om op een efficiente wijze snel en flexibel in te kunnen spelen op de wisselende vraag van klanten.

Lees verder »


Workshop Ketendenken

In deze workshop wordt via praktische cases en logistieke spelen in teamverband gewerkt aan het verbeteren van het ketendenken. Integraal je bedrijf (en leveranciers en klanten) bekijken is hierbij een van de belangrijkste inzichten.


Selectie en implementatie van schedulingssoftware

Afgestemd op uw plannings- en besturingsconcept ondersteunen wij u bij de selectie van de meest geschikte plannings- of schedulingsapplicatie voor uw bedrijf.

Lees verder »


Implementatie Vendor Managed Inventory

In nauwe samenwerking met verkoop wordt door logistiek een VMI-systeem opgezet. Belangrijk in dit traject is een goede integratie van het logistiek concept en ICT.Aanbod

Klikhier om een gratis mini scan ten aanzien van uw leverbetrouwbaarheid aan te vragen.


Telefoon:  0570 - 60 58 90
E-mail: info@produlog.nl
Sitemap