Kunststofindustrie

De perspectieven een aantal belangrijke afzet-markten van de kunststofverwerkende industrie blijven ondanks de crisis goed te noemen. De omzetgroei zal vooral moeten komen uit toename van de export. 

De forse prijs-concurrentie vanuit lagelonenlanden blijft en men ziet diverse afnemers de productie-faciliteiten naar het buitenland verplaatsen. 

Kansen liggen wel in het voldoen aan de trend naar steeds kleinere seriegroottes en een kortere time-to-market. Speciale aandacht is hierbij gewenst voor het ontwikkeltraject en de werkvoorbereiding. Ook hier kunnen lean technieken voor verbeteringen zorgen en kan een hoge productiviteit de werkgelegenheid in Nederland waarborgen.

Daarnaast blijft innovatie altijd een krachtig middel om de concurrentie voor te blijven. Hiertoe zal men echter steeds meer moeten samenwerken met andere bedrijven in de productieketen.

 

Metaal- en machinebouw

Voor een aantal belangrijke afzetmarkten is inmiddels het dieptepunt achter de rug en is er weer sprake van lichte groei. 

In de industriële toelevering blijft sprake van een sterk internationale markt. Productie van eindproducten verschuift steeds meer naar de plaats waar de totale kosten het laagst zijn, of waar de grootste marktgroei verwacht wordt. 

Het concurreren op prijs blijft moeilijk, daarbij komt dat stijgende grondstofprijzen en loonkosten niet altijd kunnen worden doorberekend aan klanten. 

Meer perspectief biedt een strategie waarbij toeleveranciers op basis van specialistische kennis van deelgebieden of vaardigheden een onderscheidende rol spelen. Om bij te blijven bestaat er een continue vraag naar productiviteitsverhoging. Lean Manufacturing en OEE zijn twee benaderingen die leiden tot een hoge productiviteit.

Net als in de kunststofindustrie bieden verkorting van doorlooptijden en verkleining van de seriegroottes kansen. Value Stream Analysis en Value Stream Management kan ondersteuning bieden bij het realiseren van een door de klant gewaardeerde toegevoegde waarde.

Interessante onderwerpen zijn:
Lean Manufacturing
OEE
Werkplaatsoptimalisatie en 5S
Optimalisering productiebesturing

Print deze pagina
Terug


Najaarsaktie

Voor metaalbedrijven loopt er dit najaar een aktie gericht op Lean Manufacturing. Voor meer informatie klik hier.


Telefoon:  0570 - 60 58 90
E-mail: info@produlog.nl
Sitemap