Grafische industrie

Zodra de conjuncturele situatie en het consumenten-vertrouwen verbeteren, is een inhaalvraag te verwachten. 

Tal van grote afnemers, vooral in de voedingsindustrie en de voedingshandel, beschikken namelijk over een 
stuwmeer aan projecten die nog gerealiseerd moeten worden. Dit betreft onder andere een achterstand in het fabriceren en bedrukken van verpakkingen, die gebruikt moeten worden voor promotionele activiteiten.  

Omdat er nog steeds sprake is van overcapaciteit zal de concurrentie in de branche onverminderd hevig blijven en zal de druk op de verkoopprijzen blijven bestaan. Bedrijven kunnen zich onttrekken aan prijsconcurrentie door het creëren van meerwaarde voor afnemers. 

Logistiek gezien spelen ketenintegratie en workflow management de komende tijd een belangrijke rol. Daarnaast blijft het optimaal benutten van de drukpersen een belangrijk aspect in het kunnen voldoen aan de scherpe prijzen.


Golfkarton

De Nederlandse golfkartonindustrie heeft een stevige marktpositie. De Nederlandse golfkartonproducenten exporteren 15% van hun producten. 

Een belangrijke ontwikkeling is de verdergaande concentratie aan de afnemerszijde, met name in de voedingsmiddelen-industrie. Hierdoor zijn er minder afnemers die daardoor een sterkere onderhandelings-positie hebben. 

De toegenomen vraag naar vormkarton verpakkingen heeft vooral te maken met de voorkeur voor vormkarton boven de meer traditionele verpakkingen zoals het bekende piepschuim. Om logistieke redenen (ruimtebesparend door nestbaarheid) en met het oog op efficiency en milieu (eenvoudige handling c.q. recyclebaar), kiest men steeds vaker voor vormkarton ter bescherming van het product.

Steeds kleinere seriegroottes is een tendens die zich nog steeds voortzet. Korte omsteltijden en het optimaal benutten van bottleneckmachines spelen hierbij een belangrijke rol.

Interessante onderwerpen zijn:
Omsteltijdreductie en SMED
TPM
Kennismanagement (iSEEiKNOW)

Print deze pagina
Terug


Actie

Dit najaar zal ProduLog zich in uw branche richten op het meer halen uit uw mensen. Kennismanagement en competenties zijn twee kernwoorden die hier in terug komen.


Telefoon:  0570 - 60 58 90
E-mail: info@produlog.nl
Sitemap