ProduLog ziet een nauwe samenhang tussen productie en logistiek. 

Een hoge productiviteit waarborgt een constante hoge kwaliteit als gevolg van 
het realiseren van een hoge effectiviteit 
en procesbeheersing.

Een snelle en betrouwbare levering komt deels voort uit de hoge productiviteit en wordt voor een groot deel bereikt door 
een gestroomlijnd proces waarbij de verschillende schakels goed op elkaar 
zijn afgestemd. 

Een gebalanceerde planning van een ‘flowproductie’ ondersteund door een effectieve interne communicatie zorgt 
voor deze afstemming.

Een combinatie van goede afstemming en hoge productiviteit zal uiteindelijk ook zorgen voor een lage kostprijs.

Samengevat hanteert ProduLog een uitgekiende combinatie van mens- en procesbenadering voor het verbeteren van de operationele prestaties van uw bedrijf.


Indicatie manier van werken

Offerte
In het offertestadium vindt u naast de omschrijving van de wijze waarop ProduLog u zal ondersteunen een helder overzicht van de kosten en reeds een indicatie van de te verwachten baten.

Intake / Quick Scan
De vervolgstap is, vaak tegen een zeer scherpe prijs, een uitgebreide intake (workshops) en/of quick scan (verbetertraject) waarna de resultaten van de dienstverlening verder worden gekwantificeerd.

Verbeteren
In de derde stap wordt concreet gewerkt aan verbeteringen in de vorm van praktische workshops en/of ondersteuning bij verbeterprojecten.

Borgen van verbeteringen
De laatste stap is het waarborgen van de doorgevoerde veranderingen. Het voorkomen dat men terugvalt in oude gedragspatronen vraagt meestal om een actieve rol ook na het doorvoeren van de verbeteringen.Werkwijze

Met meer dan twaalf jaar praktijkervaring staan wij garant voor een pragmatische aanpak.


Telefoon:  0570 - 60 58 90
E-mail: info@produlog.nl
Sitemap