Verbetertechnieken

Lean


Lean

Lean is een manier van denken (Lean Thinking). Vanuit het oogpunt van de klant Iets leveren zonder dat er zaken verspild worden tijdens het 'productieproces'.

Lees verder »


Lean Manufacturing

Lean Manufacturing (Engels voor slanke productie) soms ook aangeduid met Lean production is een managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen (Muda), zaken die geen toegevoegde waarde leveren, te elimineren.

Lees verder »


Value Stream Mapping

Value Stream Mapping, vaak afgekort als VSM, is een techniek die binnen Lean wordt toegepast om de goederen - en informatiestroom gevisualiseerd en onderbouwd met kengetallen in kaart te brengen.

Lees verder »


Lean Roadmap

Een Lean roadmap is een visueel stappenplan voor het invoeren van Lean.

Lees verder »


Lean Warehousing

Lean Warehousing is het toepassen van leantechnieken en deze manier van denken in een magazijn-en distributieomgeving.

Lees verder »


Lean Office

Lean Office is eigenlijk niets anders dan het toepassen van Lean technieken in een kantooromgeving.

Lees verder »


Gemba

Met de Gemba wordt binnen lean de werkplek aangeduid.

Lees verder »


Celproductie

Celproductie is het compact opstellen van een groep ‘productie’middelen waarbij binnen deze groep middelen een bepaald product of productfamilie wordt gemaakt.

Lees verder »


Lean Chain Management

Lean Chain Management is gericht op het elimineren van verspilling in de totale (logistieke) keten.

Lees verder »


Lean Healthcare

Lean Healthcare is gericht op het zo optimaal mogelijk helpen van patienten waarbij de gebruikte middelen en uren van medisch personeel minimaal is. De patient staat centraal

Lees verder »Lean toepassen in uw organisatie?

Lean is een manier van denken.

 

Slank en flexibel zijn is hierbij het motto. 

 

Produlog kan u ondersteunen bij:

 

Lean Manucturing voor productie

 

Lean Warehousing voor uw magazijn of DC

 

Lean Office voor de kantooromgeving


Telefoon:  0570 - 60 58 90
E-mail: info@produlog.nl
Sitemap