Flexibliteit en doorlooptijd 
Flexibel zijn en korte doorlooptijden zijn belangrijk succesfactoren voor klantordergestuurde bedrijven. Ook voor voorraadgestuurde organisaties is flexibiliteit en doorlooptijdverkorting belangrijk omdat de voorraden steeds vaker onder druk staan. Lead time is een begrip dat de komende jaren hoog op de agenda zal staan.  

Productiebeheersing 
Om flexibel te kunnen zijn, korte doorlooptijden te realiseren, uw leverbetrouwbaarheid en productiviteit te kunnen verhogen moet u uw productieprocessen beheersen. Naast een betrouwbaar productieproces spelen de volgende drie factoren een belangrijke rol: 

 

Heldere en zuivere       Gemotiveerde en competente       Gesloten systeem van
prestatie-indicatoren     groep productiemedewerkers       besturing en terugkoppeling

Wij ondersteunen u bij het structureren en optimaliseren van bovengenoemde factoren. 

Daarnaast kunnen wij u helpen bij het uitwerken en vastleggen van een productieconcept dat aansluit bij de eisen die de markt aan uw bedrijf stelt. 

Procesbeheersing 
Naast deze beheersingssystematiek is het vanzelfsprekend ook belangrijk om de productieprocessen zelf goed te beheersen. ProduLog ondersteunt u met name bij de organisatorische en menselijke kant van het onderhoud van machines en het effectief verspreiden van ‘best practice’ resultaten onder uw medewerkers. 
 

Doorlooptijd
Doorlooptijdbeheersing en doorlooptijdverkorting zijn twee zaken die binnen Lean aandacht krijgen binnen het begrip Quick Response Management. Wij kunnen u ondersteunen bij het terugbrengen van de wachttijden en in het bijzonder de orderdoorlooptijd te reduceren omdat dit direct gekoppeld is aan de levertijd die u biedt aan uw klanten.


Flexibiliteit 
Om flexibel op de vraag van klanten te kunnen inspringen is het tegenwoordig vrijwel altijd noodzakelijk om meerdere maatregelen te treffen. Het betreft hier vaak een combinatie van een uitgekiende logistiek, een hoge inzetbaarheid van productiemedewerkers,korte omsteltijden van machines, snelle informatievoorziening en een uitstekende samenwerking tussen verschillende afdelingen.

Wij ondersteunen u bij het vergroten van de flexibiliteit van uw productieapparaat door een intensieve begeleiding van uw medewerkers te combineren met het slim organiseren van het productieproces en de ondersteunende processen.Tip

Een goed georganiseerde 'regelkring' is de basis voor een effectieve procesbeheersing.


Telefoon:  0570 - 60 58 90
E-mail: info@produlog.nl
Sitemap