Kennismanagement

Verbeteren


Dynamic Colour Drives model?

Het Dynamic Colour Drives® model maakt gebruik van kleuren. Dit model is ontwikkeld op basis van onderzoek van de beroemde Amerikaanse psycholoog C. Graves. Het biedt inzicht in de innerlijke filters waarmee we het leven interpreteren en begrijpen.

 Alle betrokken medewerkers doen een test waarbij hem of haar dominante kleuren worden bepaald. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen persoonswaarden en groepswaarden.

Door het gebruik van kleuren ontstaat een waardevrij beeld van de cultuur en drijfveren in de organisatie. Dit biedt unieke mogelijkheden om de implementatie strategie voor Lean Management aan te passen aan focus en intoleranties die uit het Dynamic Colour Drives model blijken. Hieronder volgt een korte toelichting op een aantal aspecten.

 

Communicatie
In de communicatie is het van belang de Lean Management boodschap zo dicht mogelijk bij de motivaties en drijfveren van de medewerkers te houden. 

Als de medewerkers dominant Blauwe en Groene drijfveren hebben, dan kunnen onder meer de volgende kenmerken van Lean Management benadrukt worden:
• Medewerkers nauw betrokken bij de verbeteracties.
• Lean Management streeft naar standaardisatie 
• De focus ligt op het elimineren van variatie in processen
• Discipline in de uitvoering is zeer belangrijk voor het succes van Lean

In een dominant Geel / Oranje organisatie deze boodschap niet aansprekend. Daar moet veel meer de nadruk gelegd worden op aspecten als:
• Lean vereist creativiteit in het zoeken van verbetermogelijkheden
• Lean Management streeft naar continue verbetering van processen. 
• De doelstelling is niet statisch maar dynamisch
• Lean Management leidt tot een duurzaam concurrentievoordeel

Bij een dominant Rode manager komt deze boodschap niet over. Die wil actie, snelheid, en al zeker niet opgehouden worden door nodeloos overleg. De boodschap die hem het meest zal aanspreken is dat Lean Management gericht is op het aanpakken van al die dingen die zijn actiegerichtheid en snelheid in de weg staan. Lean Management streeft naar het elimineren van verspillingen, zoals onnodige vergaderingen, overgecompliceerde procedures, rapportages die veel tijd kosten maar waar niemand iets mee doet. Dit zal een Rode manager aanspreken.

Door de Lean Management boodschap aan te passen aan de drijfveren op de verschillende niveaus en mensen in de organisatie wordt gewaarborgd dat de boodschap geaccepteerd en omarmd wordt.

Inzet van mensen in Lean Management Fasen
Gedurende een Lean Management implementatie traject zijn op verschillende momenten mensen met verschillende drijfveren en motivaties nodig om de implementatie tot een succes te maken. Tijdens het ontwerpen van verbeteracties en het herinrichten van bedrijfsprocessen is het nodig een aantal personen met dominant Gele drijfveren bij de implementatie te betrekken. Zij hebben de creatieve drijfveren die nodig zijn om op een nieuwe wijze naar de bedrijfsprocessen te kijken. Iemand met dominant Blauwe drijfveren zal daar meer moeite mee hebben.

Tijdens de implementatie van de verbeteringen is het goed iemand in het team te hebben die Oranje drijfveren heeft. Hij/zij zal zorgen voor voldoende focus op de doelstellingen en het bereiken van resultaat.
Tegelijk zijn in die implementatie ook mensen met Blauwe drijfveren nodig. Zij zullen ervoor zorgen dat de implementatie juist, volledig en tijdig gebeurt.
Degene die de Lean Management implementatie in een organisatie faciliteert, moet rekening houden met de verschillende drijfveren, wil hij succesvol zijn in de implementatie van Lean Management

Lean Management is toepasbaar in iedere organisatie; het succes staat of valt met de mensen in de organisatie. Stem daarom uw implementatie strategie op hen af, en niet op de Lean Management tools en methoden.


Print deze pagina
Terug


Uitspraak

Verbeteren is mensenwerk


Telefoon:  0570 - 60 58 90
E-mail: info@produlog.nl
Sitemap