Flexibiliteit & doorlooptijd

Verbeteren


Orderdoorlooptijdverkorting

De orderdoorlooptijd loopt van het verstrekken van de order door de klant tot aan de aflevering bij de klant. Zowel administratieve doorlooptijden (het verwerken van een order, de werkvoorbereiding, checken kredietwaardigheid, enz) als fysieke doorlooptijden (op maat zagen materiaal, productietijd, montagetijd) worden meegenomen. Speerpunt in het verbetertraject is het terugdringen van de diverse (vaak onnodige) wachttijden.

In een abc-analyse wordt bepaald waar de meeste winst te behalen valt in het kader van doorlooptijdverkorting. Aan te bevelen is om ook het voortraject (offerte) mee te nemen en/of het natraject (facturering en debiteurenbeheer).  De echte order eindigt pas op het moment dat de factuur betaald is.

 


Print deze pagina
Terug


Tip

Werk eens een inzetbaarheidsmatrix uit. Dit levert vaak verrassende inzichten op ten aanzien van kwetsbaarheid en flexibiliteit.

 

Quote Workshop SMED

De doeltreffende Workshop SMED van Produlog zal er toe bijdragen om slimmer te gaan werken, verspillingen weg te nemen en daardoor een hogere productiviteit te bereiken!

 
Jos Beunk
(Goma - Hoofd Productie)


Telefoon:  0570 - 60 58 90
E-mail: info@produlog.nl
Sitemap