Flexibiliteit & doorlooptijd

Verbeteren


Quick Response Manufacturing

Quick Response Manufacturing, ook wel afgekort als QRM, is een stroming binnen Lean Manufacturing die gericht is op de factor tijd. De tijdsverliezen worden aangepakt en er wordt gericht gewerkt aan doorlooptijdverkorting.

Lees verder »


Orderdoorlooptijdverkorting

Naar aanleiding van een doorlooptijdsscan wordt een strak gehanteerd actieplan uitgevoerd waarin de verschillende onderdelen van de doorlooptijd worden gereduceerd.

Lees verder »


Vergroten arbeidsflexibiliteit

Als gevolg van steeds snellere veranderingen in de markt wordt de vraag naar flexibele medewerkers steeds belangrijker. Omdat ieder bedrijf en iedere medewerker uniek is vraagt dit om een aanpak dat op maat wordt samengesteld.

Lees verder »


Vergroten machineflexibiliteit

Omsteltijden van machines hebben invloed op kosten, procescapability, doorlooptijd en flexibiliteit. Middels een uitgekiende combinatie van training, coaching en begeleiding ondersteunen wij uw bedrijf bij het gestructureerd verkorten van omstel-, instel- en schoonmaaktijden. Vanwege de heldere prestatiemeting kan ook worden gewerkt volgens het principe van geen resultaat geen factuur.

Lees verder »


Flexprogramma

Dit programma bestaat uit een aantal fasen waarin met name gewerkt wordt aan het vergroten van de flexibiliteit van de gehele organisatie.

Lees verder »


Quick Response Warehousing

Quick Response Warehousing is een stroming binnen Lean Warehousing die gericht is op het verkorten van de doorlooptijd en het verminderen van 'tijdsverliezen'.

Lees verder »


Quick Response Office

Quick Response Office is een stroming binnen Lean die gericht is op de factor tijd binnen kantoorafdelingen. De tijdsverliezen worden aangepakt en er wordt gericht gewerkt aan het verkorten van administratieve doorlooptijden.

Lees verder »


Ketenmanagement SCM & DCM

In het kader van ketenmanagement kunnen wij u ondersteunen om de afstemming in de logistieke keten waar u deel van uitmaakt te optimaliseren.

Lees verder »


Opzetten of optimaliseren productieconcept

Bij het ontwerpen van het strategisch productieconcept staat de langere termijnvisie centraal en speelt het strategische marketingplan een belangrijke rol.

Lees verder »


Opzetten managementinformatiesysteem voor operations

Afgestemd op de eisen die uw klanten stellen en op de bedrijfsdoelstellingen wordt voor productie en logistiek een systeem van prestatie-indicatoren en rapportages ontwikkeld die het management snel en goed inzicht geeft in de operationele prestaties. Hierdoor bespaart de manager tijd, kan hij/zij sneller ingrijpen en de achterliggende oorzaken achterhalen zodat de juiste actie kan worden genomen.Tip

Werk eens een inzetbaarheidsmatrix uit. Dit levert vaak verrassende inzichten op ten aanzien van kwetsbaarheid en flexibiliteit.

 

Quote Workshop SMED

De doeltreffende Workshop SMED van Produlog zal er toe bijdragen om slimmer te gaan werken, verspillingen weg te nemen en daardoor een hogere productiviteit te bereiken!

 
Jos Beunk
(Goma - Hoofd Productie)


Telefoon:  0570 - 60 58 90
E-mail: info@produlog.nl
Sitemap