Home

Branches

Metaal & kunststof

De maakindustrie blijft in toenemende mate te maken met internationele concurrentie. Lean technieken zijn bij uitstek geschikt om de concurrentie effectief het hoofd te kunnen bieden en 'slank en flexibel' te opereren in de markt. Lees verder »

Voeding

In de voedingsindustrie blijft er een stevige druk op de productiviteit. Ook het terugbrengen van de 'kleine' verspillingen op de werklvloer is financieel erg interessant. Lees verder »

Grafisch en karton

Steeds kleinere seriegroottes is een tendens die nog steeds voortzet. Korte omsteltijden en het optimaal benutten van bottleneckmachines spelen hierbij een belangrijke rol. Lees verder »

Pharma

Voorraden staan onder druk als gevolg van een groeiend assortiment. World Class Manufacturing en Operational Excellence zullen voorwaarden zijn om op lange termijn te overleven. Zowel korte omsteltijden en een hoge mate van productiebeheersing spelen hierbij een belangrijke rol. Lees verder »

Handel & distributie

Handel en distributie krijgt ook te maken met steeds hogere eisen wat betreft leversnelheid in combinatie met een hoge lever-betrouwbaarheid. Tegelijkertijd blijft de prijsdruk hoog. Lees verder »Praktijkgericht

Het lesmateriaal en de praktijkcases die bij workshops en in verbetertrajecten worden gebruikt zijn altijd toegespitst op uw branche en op uw bedrijfssituatie.


Telefoon:  0570 - 60 58 90
E-mail: info@produlog.nl
Sitemap