Verbetertechnieken

5S


5S en werkplekoptimalisatie

5S levert uw organisatie een professionele uitstraling op naar bezoekers (klanten, leveranciers, zusterbedrijven, enz..). Daarnaast verminderd 5S fouten en verspilling op de werkvloer en levert een grote bijdrage aan een veilige werkplek waar onder optimale omstandigheden (Arbo) gewerkt kan worden. 5S is vaak een startpunt om te komen tot een organisatie die zich Lean kan noemen. 

Ook zie je in bijna alle gevallen dat 5S wordt toegepast ook de medewerkers meer plezier krijgen in hun werk. Orde, structuur en netheid zijn zaken die u voor een groot deel zelf kunt realiseren. 

De opzet van 5S is vrij eenvoudig. De vijf ‘S-en’ staan voor: 

1. Scheiden en sorteren Sorteren is het gezamenlijk vaststellen van niet noodzakelijke ‘dingen’ op de werkplek. “Wat heb ik echt nodig om mijn werk goed te kunnen doen?” 

2. Schikken en structureren Schikken is alle ‘dingen die echt nodig zijn op de werkplek een vaste plek te geven. “Hoe en waar berg ik de dingen op die ik wel nodig heb op mijn werkplek?” 

3. Schoonhouden Schoonhouden is het schoonmaken en preventieve inspectie van de werkplek. “Hoe maak in mijn werkomgeving schoon en hoe houd ik het ordelijk?” 

4. Standaardiseren Standaardiseren is onder anderen het (visueel) vastleggen van afspraken. “Hoe zorgen we ervoor dat iedereen weet hoe de werkplek er uit moet zien?” 

5. Standhouden Standhouden is gericht op de discipline om 5S op de langere termijn vol te houden. “Doen we het nog steeds goed en spreken we elkaar aan op ongewenst gedrag?’’

Voorbeeld toepassing van 5S op materiaal

Situatie voor

 

Op deze zaagbank werd onvoldoende gebruik gemaakt van de korte reststukken en was de zager veel tijd kwijt met het zoeken van de juiste materialen voor het zagen van kort stafmateriaal. Het kastje bleek niet handig te zijn en binnenin lag alleen maar afval. Bovendien werd er van alles naast het kastje gezet wat soms tot gevaarlijke situaties leidde.

Situatie na 5S

  

Na de 5S aktie is een opslag gecreeerd onder de zaagbank waar gesorteerd korte reststukken stafmateriaal worden opgeslagen. Bestaande vloeroppervlakte wordt optimaal benut, reststukken zijn visueel zichtbaar dicht bij de werkplek en de zaagwerkplek is beter afgebakend

Daarnaast is het vaak zeer effectief om, als u start met een 5S traject, tegelijkertijd te bekijken of werkmethoden en hulpmiddelen nog verbeterd kunnen worden.

Een onafhankelijke partij heeft op dit vlak juist vaak een frisse kijk op zaken en kan  alternatieven aanreiken die door een bepaalde bedrijfsblindheid anders niet aan bod komen. Daarbij komt dat de meeste bedrijven problemen ondervinden bij de laatste twee stappen; standaardiseren en standhouden. ProduLog ondersteunt u bij het inbedden en standaardiseren zodat u het positieve effect dat 5S oplevert, ook op de langere termijn kunt vasthouden.

Produlog heeft voor verschillende onderdelen van de ‘logistieke’ keten een aangepaste aanpak ontwikkeld met daarin twee niveau’s te weten werkvloer en leidinggevenden/staf. Afhankelijk van de behoefte kan Produlog u op  verschillende manieren ondersteunen van praktische workshops tot een lange termijn begeleidingstraject.

5S in de fabriek
Gereedschap, hulpmiddelen en een optimale inrichting van de werkplek zijn vaak belangrijke onderdelen van 5S in  productie.

5S in het magazijn / DC
In een magazijn of distributiecentrum zijn opslag, lay-out en werkinstructies belangrijke aandachtspunten in een 5S traject.

5S op kantoor
Voor een kantooromgeving zijn de papierstroom en de organisatie van de computer (o.a. directories en e-mail) belangrijke aandachtspunten.

Middels een zeer praktische workshop wordt op humorvolle wijze de voordelen van 5S duidelijk gemaakt. Hierbij wordt tevens een vertaalslag gemaakt naar de eigen praktijk.

Om de ondersteuning ten aanzien van 5S overzichtelijker te maken heeft ProduLog een viertal pakketten samengesteld. De inhoud wordt  altijd bedrijfs- en/of afdelingsspecifiek gemaakt.

Budgetpakket
 
 

Doelgroep

  

Bedrijven of afdelingen die behoefte hebben aan kennis van de 5S aanpak en willen weten hoe dit toe te passen in hun eigen praktijk.

Aanpak

Praktische workshop met handreikingen voor de implementatie van 5S

Inhoud


Workshop 5S leidinggevenden en staf  ( 2 sessies van ongeveer 3 uur )
   - Basisprincipes en voordelen toepassen 5S
   - Stappen van 5S
   - Valkuilen en praktische tips
   - Video
   - Praktische oefeningen (met cases uit de eigen praktijk deelnemers)

Kosten 

Vanaf € 1250,- 

Baten

In korte tijd beschikken over praktisch toepasbare kennis van 5S

Opties 

Ook als ééndaagse workshop te verzorgen (20% korting) 

 

 

 Basispakket

Doelgroep 

 

 

Bedrijven of afdelingen die behoefte hebben aan kennis van de 5S aanpak en praktische tips voor het toepassen in hun eigen praktijk en die dit zelf willen gaan implementeren.

Aanpak

 

 

 

 

 

Na een intakegesprek wordt gestart met een managementsessie. Hierin worden de basisbeginselen van 5S uiteen gezet, de randvoorwaarden, uitgangspunten vastgesteld en een actieplan opgesteld. 

Vervolgens wordt een workshop 5S voor sleutelfunctionarissen (leidinggevenden, staf, …..) verzorgd waarbij de deelnemers in drie sessies, middels het ‘train de trainer principe’ praktische kennis en vaardigheden worden bijgebracht.

Het traject wordt afgesloten met een minipilot in één van de afdelingen

Inhoud

 

 

 


Workshop 5S leidinggevenden en staf  ( 3 sessies van + 3 uur )
   - Basisprincipes en voordelen toepassen 5S
   - Stappen van 5S
   - Valkuilen en praktische tips
   - Video
   - Opzetten van audits en een borgingsprogramma
   - Oefeningen (met cases uit eigen praktijk van de deelnemers)
   - Praktijkopdrachten opruimactie en schikken/structureren

De oefeningen en de praktijkopdrachten worden toegespitst op uw specifieke bedrijfssituatie.

Kosten 

 

vanaf  € 2.250,-

Baten

 

 

Een praktisch uitvoerbaar actieplan voor de implementatie van 5S
Deelnemers zijn zelfstandig in staat om 5S te implementeren
Een professionele start van een 5S traject  


Opties 

Ook de ‘S’ van safety kan worden opgenomen in het programma.
  
Naast orde, netheid en structuur kan ook een werkplekoptimalisatie uitgevoerd worden.

Implementatiepakket

Doelgroep

  

Bedrijven of afdelingen die behoefte hebben aan ondersteuning bij het implementeren van 5S.

Aanpak

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een uitgebreide intake wordt gestart met een managementsessie, waarin de basisbeginselen van 5S uiteen worden gezet en een uitgebreid stappenplan met randvoorwaarden wordt uitgewerkt.

Vervolgens vindt een workshop 5S voor sleutelfunctionarissen (leidinggevenden, staf, ..) plaats, waar de deelnemers in twee sessies praktische kennis en vaardigheden wordt bijgebracht.

Vervolgens start de implementatie van 5S. Middels praktische workshops die op de werkvloer plaatsvinden worden de eerste drie S’en toegepast op de afdeling.

Ter afsluiting worden de sleutelfunctionarissen in een terugkomsessie ondersteunt bij het standaardiseren van doorgevoerde inrichting en manier van werken.

 

Inhoud

 

 

 

 

 

 

 


Workshop 5S leidinggevenden en staf  ( 2 sessies van ongeveer 3 uur )
   - Basisprincipes en voordelen toepassen 5S
   - Stappen van 5S
   - Valkuilen en praktische tips
   - Video
   - Oefeningen (met cases uit eigen praktijk van de deelnemers)

De oefeningen worden toegespitst op uw specifieke bedrijfssituatie.

Workshop 5S op de werkvloer ( 5 sessies van ongeveer 1½ uur )
   - Wat is 5S en wat levert het ons op?
   - 5S toepassen in de eigen afdeling
   - 5S toepassen op de eigen werkplek
   - Praktijkopdrachten implementatie 5S
  
NB. De afdeling ligt niet gedurende de gehele sessie stil, een groot deel van de operationele werkzaamheden kan gewoon doorgaan.

Kosten 

 

Vanaf € 3.950,- 

 

Baten

 

Integrale implementatie van 5S
Deelnemers zijn zelfstandig in staat om de 5S-verbeteringen te borgen.

Opties 

 

 

Ook de ‘S’ van safety kan worden opgenomen in het programma.

  
Naast orde, netheid en structuur kan ook een werkplekoptimalisatie uitgevoerd worden.

Het implementatiepakket kan worden uitgebreid met een borgingspakket. Hierbij wordt u in het voortraject intensiever begeleid bij het borgen van de veranderingen en wordt een meerjarenprogramma opgezet om 5S op een steeds hoger niveau te krijgen.
Revitalisatiepakket

Doelgroep

  

Bedrijven of afdelingen die 5S hebben toegepast maar zien dat de bereikte resultaten langzaam teruglopen.

Aanpak

 

 

 

 

Na een intakegesprek wordt in de vorm van een workshop voor de sleutelfunctionarissen (leidinggevenden, staf enz. ), de basisbeginselen van 5S nogmaals kort uiteen gezet en de oorzaken besproken van de verminderde aandacht voor 5S.

Vervolgens worden per afdeling op de werkvloer een aantal ‘workshopsessies’ gehouden waarin de deelnemers actief weer met 5S aan de slag gaan.

Inhoud

 

 

 


Workshop 5S sleutelfunctionarissen  ( 1 sessie van ongeveer 4 uur )
   - Samenvatting basisprincipes en voordelen toepassen 5S
   - Probleemanalyse
   - Vermijden van valkuilen en praktische tips
   - Borging van 5S

Workshop 5S ( 4 sessies van ongeveer 1½ uur )
   - Inventarisatie
   - Praktische tips
   - Praktijkopdrachten: opruimactie, structureren en schoonmaken


Kosten 

 

Vanaf € 700,-
 

Baten

 

Aanscherpen van de reeds eerder geïmplementeerde 5S systematiek.

Opties 

 

Uitgebreid borgingsprogramma opzetten

 

Naast deze 5S programma's verzorgen wij ook 5S-trainingen. Zie ook het overzicht van 5S-trainingen onder het menu Opleiding en training.


Als u belangstelling heeft bel ons gerust voor een vrijblijvend intakegesprek op 0570-605890 of vraag een van onze productbladen aan middels het contactformulier.


Print deze pagina
Terug


5S toepassen in uw organisatie?

5S levert u overzicht, orde & structuur, netheid en maakt verspilling zichtbaar.

 

Produlog kan uw organisatie op verschillende manieren ondersteunen bij het implementeren van 5S.

 

Kijk voor meer informatie bij:

 

Ondersteuning bij implementatie 5S

 

Trainingen 5S

 


Telefoon:  0570 - 60 58 90
E-mail: info@produlog.nl
Sitemap