Verbetertechnieken

5S


5S

5S is een gestructureerde aanpak binnen Lean Management om te komen tot een optimale werkplek. Onder optimale werkplek wordt verstaan dat er veilig, ergonomisch, effectief en efficiënt gewerkt kan worden. De basis wordt gelegd door de werkplek op te ruimen, schoon te maken en aantrekkelijk te maken om in te werken. De 5S techniek kan overal worden toegepast zoals: industrie, distributiecentra, gezondheidszorg, banken en verzekeringsmaatschappijen.

Voordelen

5S is een eenvoudige methodiek die ook goed te begrijpen is voor medewerkers op de werkvloer. Vele organisaties hebben deze methode inmiddels succesvol toegepast  en concrete resultaten bereikt. Voordelen zijn:
• efficienter werken door een optimale inrichting van de werkplek
• minder verspilling
• gemotiveerde medewerkers
• professionele uitstraling naar bezoekers
• hogere kwaliteit door minder fouten

Aanpak

Vaak wordt de 5S methode gecombineerd met visueel management. omdat dit zorgt voor een overzichtelijke werkplek waarbij afwijkingen snel duidelijk zijn. Stappen zijn:

  1. Opruimen
  2. Ordenen en structuur aanbrengen
  3. Schoonmaken en schoonhouden
  4. Vastleggen manier van werken
  5. Borgen van bereikte resultaten
Lees verder »


5S en Lean

5S is een techniek die binnen Lean wordt toegepast.

Lees verder »


Werkplekoptimalisatie

Werkplekoptimalisatie houdt zicht bezig met het realiseren van een werkplek waar medewerkers efficient en effectief kunnen werken.
 


Visueel Management

Visueel Management is het zichtbaar maken van alles. Informatie, gevaar, gewenst gedrag, vaste lokaties, looppaden, enz.

Lees verder »


5S in productie

Toepassen van de 5S methodiek in de productie.
 

Lees verder »


5S in het magazijn/DC

Toepassen van 5S in een magazijn of distributiecentrum.

Lees verder »


5S op kantoor

Toepassen van de 5S methode op kantoor.

Lees verder »


5S kaizen

5S kaizen is een Japans woord voor continue verbeteren, of letterlijk vertaald "te veranderen en het goed maken".

Lees verder »


5s checklist

Een 5S checklist kan op verschillende manieren worden gebruikt.

Lees verder »



5S toepassen in uw organisatie?

5S levert u overzicht, orde & structuur, netheid en maakt verspilling zichtbaar.

 

Produlog kan uw organisatie op verschillende manieren ondersteunen bij het implementeren van 5S.

 

Kijk voor meer informatie bij:

 

Ondersteuning bij implementatie 5S

 

Trainingen 5S

 


Telefoon:  0570 - 60 58 90
E-mail: info@produlog.nl
Sitemap